lördag 21 mars 2015

Dagens bonuscitat

"Att sagans gestalter slutar blota till asagudarna och börjar bygga kyrkor innebär förvisso inte att de automatiskt blir mer moraliska eller slutar slå ihjäl varandra för att hämnas oförrätter. Däremot får de ett större ansvar inför den kristne guden för det onda de gör, och de ledande huvudpersonerna, särskilt Njál, inser till slut att de måste försonas, inte bara i den meningen att de slutar slåss utan också i den meningen att de ångrar sin skuld, sonar sina brott och förlåter varandra i kärlek. Detta framgår inte bara av deras egna handlingar och uttalanden utan också av de visioner, mirakel och gudsingripanden som ymnigt förekommer i sagans senare del."

Lars Lönnroth skriver i Svenska Dagbladet om Njáls saga.