torsdag 19 mars 2015

Dagens citat

"Medlemskapsansökan har helt enkelt inte avbrutits. Den har inte återkallats och medan så är fallet så gäller den helt enkelt. Det kan vara så att de i Bryssel tar hänsyn till regeringens känsloliv på det sättet att de avför människor från några listor, men det förändrar inte sakens formella position."

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, i RÚV om regeringens hantering av EU-frågan - läs mer här.