måndag 2 mars 2015

Dagens citat

"Grímsnes- og Grafningshreppurs kommunfullmäktige meddelar sin stora besvikelse över att inte mer har uppnåtts under det knappa år som frågan senast var uppe för saklig behandling, och att ingen hänsyn har tagits till de synpunkter som då framkom. Kommunfullmäktige har än mer övertygats om att naturpasset bör avslås eftersom detta upplägg är svårt och komplicerat i genomförande. Nödvändigt är att stifta en lag om avgiftsinhämtningen som omfattar alla turistattraktioner för att förhindra den guldgrävarsituation som har uppstått. Dessutom behöver en rättvis fördelning garanteras till dem som erbjuder grundservice vid turistattraktioner."

Kommunfullmäktige i Grímsnes- og Grafningshreppur tar i ett uttalande ställning mot regeringens förslag om ett naturpass - läs mer här.