söndag 29 mars 2015

Dagens citat

"Jag är mycket öppen för ytterligare sammanslagningar och jag anser att Reykjavík är och har varit det. Vi tänker på detta som ett område och detta är naturligtvis ett boendeområde och ett arbetsmarknadsområde. Vi anser att det har mycket stor betydelse att tänka på det som en helhet, att planera det som en helhet och att utveckla det som en helhet."

Dagur B. Eggertsson, borgmästare i Reykjavík, i Vísir om intresset för ett samgående med grannkommunen Seltjarnarnes.