måndag 23 mars 2015

En av fem islänningar har förtroende för alltinget

Förtroendet för alltinget rasar. Bara 18 procent av islänningarna känner tilltro till det folkvalda parlamentet. Även förtroendet för presidenten och bankerna faller. Bland vinnarna finns alltingets ombudsman och den särskilda ekobrottsåklagaren. Mest förtroende åtnjuter kustbevakningen, polisen och Háskóli Íslands. Det visar en opinionsmätning utförd av Capacent Gallup.

Det har gått sex och ett halvt år sedan finanskraschen drabbade Island. När islänningarna tillfrågas om förtroendet till myndigheter och institutioner präglas svaren alltjämt av krisen. Några av undersökningens vinnare - som alltingets ombudsman och den särskilda ekobrottsåklagaren - har den senaste tiden haft framgångar när det gäller att bekämpa ekonomisk brottslighet och maktmissbruk.

I februari 2012 var det bara 10 procent som hade förtroende för alltinget. Sedan dess har parlamentet vunnit tillbaka en del av de islänningar som tvivlat. Nu vänder utvecklingen åter nedåt. Bara 18 procent har förtroende för alltinget - en minskning med 6 procentenheter jämfört med förra årets mätning.

Bättre går det för kommunfullmäktige i Reykjavík. Nu svarar lika många som förra året - 31 procent - att de har förtroende för kommunpolitikerna i rådhuset. När Capacent Gallup år 2008 för första gången frågade om just fullmäktige var det bara 9 procent som hade förtroende för de folkvalda i Reykjavík.

En annan förlorare är presidentämbetet. Förtroendet minskar med 4 procentenheter till 43 procent.

Den stora förtroendevinnaren är alltingets ombudsman, som ökar med 7 procentenheter till 54 procent. Ombudsmannen har det senaste året befunnit sig i rampljuset oftare än vanligt på grund av den avhoppade skandalministern Hanna Birna Kristjánsdóttir. Ombudsmannens skarpa kritik mot ministerns hantering av en medieläcka har uppenbarligen uppskattats av många islänningar.

Den särskilda ekobrottsåklagaren inrättades för att utreda brott med koppling till finanskraschen. Åklagarens hittills största framgång inträffade nyligen när fyra tidigare Kaupþing-toppar dömdes till rekordlånga straff för marknadsmissbruk och trolöshet mot huvudman. Förtroendet för åklagaren ökar med 4 procentenheter till 61 procent - den näst högsta siffran någonsin.

I topp på förtroendebarometern finns kustbevakningen med 81 procent, vilket är en tillbakagång med 8 procentenheter. Tvåa är polisen med 77 procent, som backar med 6 procentenheter. Trea är Háskóli Íslands med 72 procent, en nedgång med 1 procentenhet.

Övriga förtroendesiffror är hälso- och sjukvården 60 procent (-2 procentenheter), riksåklagaren 53 procent (+3), medlingskommissionen 51 procent (+13), domstolarna 43 procent (oförändrat), statskyrkan 36 procent (-3), centralbanken Seðlabanki Íslands 29 procent (+1), ombudsmannen för skuldsatta 28 procent (+4), finansinspektionen Fjármálaeftirlitið 21 procent (+3) och affärsbankerna 12 procent (-2).