söndag 15 mars 2015

Flest fastlagsbullar på östra Island

Somliga äter ingen alls. Andra äter 24. Men i genomsnitt sätter islänningarna i sig 2,61 fastlagsbullar under fastlagsmåndagen. Män äter fler bullar än kvinnor. Men allra mest mumsas det på östra Island. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Den isländska fastlagsbullen består i regel av en luftig bulle som proppas full med vispgrädde och sylt och gärna dekoreras med choklad. Den äts på fastlagsmåndagen som inträffar sju veckor före påsk. I år ägde den rum den 16 februari.

Hur många bullar som varje islänning vräker i sig skiftar. De som uppgav det lägsta antalet i Maskínas undersökning svarade noll - och den som uppgav det högsta sade 24. Snittet ligger på 2,61 bullar per person. Värt att notera är att 5,2 procent svarade att de åt fler än sju bullar och att 16,8 procent sade att de åt färre än en bulle.

Vissa bullar upp betydligt mer än andra. Män snittar 3,02 fastlagsbullar medan kvinnor snittar 2,27 bullar. Konsumtionen är ganska jämnt fördelad mellan åldersgrupper - förutom bland islänningar yngre än 25 år som bara äter 1,66 bulle i snitt. Medel- och höginkomsttagare sätter i sig fler bullar än låginkomsttagare.

Anmärkningsvärt är att invånarna i Austurland snittade 3,86 bullar per person. I Norðurland var motsvarande siffra 2,98 bullar, i Vesturland och Västfjordarna 2,79 bullar, i Suðurland och Suðurnes 2,70 bullar och i Reykjavíkområdet 2,44 bullar.