tisdag 31 mars 2015

Fryser planer för Skógars utveckling till tätort

Ett bygge som skulle öka värdet på Skógafoss och få Skógar att blomstra - eller ett steg mot att förstöra upplevelsen av vattenfallet och närområdet. Kommunledningens planer för Skógar väcker starka känslor. Nu har hotellprojektet stoppats i nämnden i väntan på en detaljplan som placerar orten i ett större sammanhang.

I Skógar på den isländska sydkusten bor bara runt 20 personer året runt. Ändå är orten ett givet stopp för hundratusentals turister varje år. Vattenfallet Skógafoss är den främsta turistmagneten, men bygdemuseet som skildrar regionens historia är också populärt. Här finns också en samling av historiska byggnader som ger en känsla för äldre tider.

Den service som finns i Skógar är i dag helt inriktad på turister - som hotell, restauranger och souvenirer. Skolan bommade igen 2001 och den största arbetsgivaren är just museet, som har åtta helårsanställda.

Men det finns stora planer för Skógar. Rangárþing eystra har skissat på en tätort med 200 invånare. Skógar skulle alltså inte bara växa genom nya hotell och restauranger, utan även genom nya bostäder. Med en tätortsstämpel skulle dessutom ansvaret för vägar, vatten och avlopp hamna hos kommunen.

Idéerna är dock kontroversiella. Inte minst eftersom turistnäringen redan växer kraftigt i området med hotell och restauranger. Men huvudskälet är att ett hotell skulle byggas mycket nära Skógafoss. Kritiker hävdar att vattenfallet tillsammans med andra naturvärden därmed skulle offras för turisternas skull.

Kommunpolitikerna i Rangárþing eystra har inte lyckats hitta någon lösning. I stället tycks det snarare som att varje steg leder bort från ett beslut i frågan.

Som ett led i tätortsplanerna fick Gimlé vid Landbúnaðarháskóli Íslands i uppdrag att gå igenom de föreslagna ändringarna i detaljplanen. I rapporten ansåg institutet att Skógafoss eller andra naturvärden inte skulle äventyras genom mer bebyggelse. Tvärtom skulle vattenfallet gynnas av den nya detaljplanen eftersom en parkering och en campingplats skulle hamna något längre bort.

Beskedet lugnade inte kritikerna och övertygade inte kommunpolitikerna. När rapporten presenterades var invändningarna många. Ett ja till en tomt på 10 000 kvadratmeter med hotell, restaurang, souvenirbutik och reception skulle skapa en mängd nya jobb som i sin tur skulle bidra till Skógars utveckling till en tätort.

När förslaget behandlades i nämnden ansåg den att det bästa vore att frysa planerna. Det var också en sådan uppmaning som i beslutet skickades vidare till politikerna i fullmäktige.

De aktuella förändringarna gäller enbart turistnäringen. Hur själva orten ska växa - med bostäder och tillhörande infrastruktur - är alltjämt oklart. Trots rekommendationen från Gimlé att gå vidare med projektet valde nämnden att åtminstone tillfälligt stoppa projektet. Innan ett beslut klubbas bör det enligt nämnden finnas en detaljerad plan för hela Skógar. Annars finns det en risk för att beslut tas på bräckliga grunder.

Här kan du läsa mer om planerna för Skógar och Skógafoss.