söndag 22 mars 2015

Fyra av fem vill folkomrösta om EU-förhandlingar

Fyra av fem islänningar vill folkomrösta om EU-förhandlingarnas framtid. Det är bara inom Framstegspartiet som en majoritet motsätter sig en folkomröstning i frågan. Hos övriga fem partier i alltinget förespråkar en majoritet att medborgarna ska få avgöra om förhandlingarna om medlemskap ska fortsätta eller stoppas för gott. Det visar en opinionsundersökning utförd av Vísir.

Regeringens besked att Island inte längre ska betraktas som en EU-kandidat fick debatten om unionen att vakna till liv på nytt. Kritiken mot regeringens agerande har varit hård - dels för att den rundade alltinget och struntade i den utlovade folkomröstningen, dels sakpolitiskt eftersom få ser den isländska kronan som en framtidsvaluta.

Det står också klart att en bred majoritet motsätter sig regeringens hantering av EU-frågan. Hela 79 procent vill enligt Vísirs opinionsmätning att det ska hållas en folkomröstning där medborgarna får avgöra om förhandlingarna om medlemskap ska stoppas för gott eller återupptas. Bara 21 procent motsätter sig en folkomröstning i frågan.

Starkast är stödet för en folkomröstning bland Ljus framtids väljare. Där säger hela 97 procent ja till att medborgarna ska få ta ställning till EU-frågan. Motsvarande siffra är för Socialdemokraterna 90 procent, Gröna vänstern 89 procent och Piratpartiet 88 procent.

Inom Självständighetspartiet, ett av regeringspartierna, är en knapp majoritet - 53 procent - för en folkomröstning. Inom Framstegspartiet, det andra regeringspartiet, är det däremot bara 35 procent som vill se en folkomröstning.

Om regeringen går emot folkviljan när det gäller själva folkomröstningen så har den däremot väljarna med sig när det gäller medlemskapet. Hela 71 procent vill att Island stannar utanför EU medan bara 29 procent förespråkar ett inträde i unionen. Starkast är motståndet inom Framstegspartiet, där hela 96 procent säger nej till medlemskap. Nästan lika starkt, 90 procent, är motståndet inom Självständighetspartiet.

Här kan du läsa mer om Island och EU.