torsdag 12 mars 2015

Fyra av tio vill privatisera Landsbanki

Fyra av tio islänningar vill att regeringen säljer statens innehav i Landsbanki. Stödet för en privatisering är störst bland Självständighetspartiets väljare. De är dessutom mest positiva till en utförsäljning av public service-bolaget RÚV och energibolaget Landsvirkjun. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

I samband med finanskraschen hamnade Landsbanki i statlig ägo. Både den nuvarande högerregeringen och den tidigare vänsterkoalitionen har haft som mål att minska det statliga innehavet i banken. Hur stor andel som staten ska behålla finns det däremot många olika åsikter om.

I dag säger 41,5 procent av islänningarna ja till att staten säljer ut sin andel i Landsbanki. Det är en minskning med 1 procentenhet jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan.

Flest privatiseringsförespråkare finns bland Självständighetspartiets väljare, där hela 59,2 procent vill se en utförsäljning. Motsvarande siffror är inom Ljus framtid 41,9 procent, Piratpartiet 38,8 procent, Framstegspartiet 38,5 procent, Socialdemokraterna 30,4 procent och Gröna vänstern 18,3 procent.

Intresset för att privatisera RÚV ökar med 2,3 procentenheter till 28,9 procent. Även här finns de flesta utförsäljningsivrarna i Självständighetspartiets led, närmare bestämt 50,9 procent. Framstegspartiet har de två senaste åren närmast bedrivit kampanj mot RÚV. Av partiets sympatisörer säger 38,2 procent ja till att det statliga ägandet avvecklas.

Däremot vill bara 13,2 procent av väljarkåren se en utförsäljning av Landsvirkjun, en minskning med 0,5 procentenheter. Mest positiva till en privatisering är Självständighetspartiets anhängare med 20,3 procent.

De två regeringspartierna, Självständighetspartiet och Framstegspartiet, går inte riktigt i takt när det gäller privatiseringar. Inom Framstegspartiet finns det inte helt oväntat ett starkt stöd för att sälja ut RÚV, men när det gäller både Landsbanki och Landsvirkjun står Självständighetspartiet närmare flera av oppositionspartierna - i synnerhet Piratpartiet och Ljus framtid.

De väljare som är mest skeptiska till privatiseringar tillhör Gröna vänstern.

Skillnaderna är stora även mellan andra grupper. Islänningar i åldern 18 till 49 år är mest positiva till privatiseringar medan pensionärer är mest negativa. Män vill hellre sälja ut Landsbanki och RÚV medan kvinnor oftare förespråkar en utförsäljning av Landsvirkjun. Glesbygdsbor vill hellre privatisera RÚV medan personer bosatta i Reykjavíkområdet föredrar Landsbanki och Landsvirkjun.