söndag 29 mars 2015

Isländsk arbetslöshet ligger still - ökar i Västfjordarna

Efter uppsägningar inom fiskeindustrin steg arbetslösheten i Västfjordarna till 3,8 procent - en ökning med 0,9 procentenheter - under februari. Men på Island som helhet låg arbetslösheten still på 3,6 procent. Därmed stoppades trenden där andelen arbetslösa stigit fyra månader i följd. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

Under februari var arbetslösheten på Island 3,6 procent. Antalet arbetslösa ökade visserligen med 115 personer, men andelen arbetslösa stannade på 3,6 procent precis som i februari. Trenden med fyra månader med stigande arbetslöshet stoppades därmed. Vinnumálastofnun räknar med att den ligger på samma nivå även i mars.

Den största förändringen skedde i Västfjordarna där arbetslösheten ökade från 2,9 till 3,8 procent. Skälet är uppsägningar inom fiskeindustrin som drabbat Bolungarvík och Ísafjörður. I regionen stod i februari 124 personer utan jobb att jämföra med 94 personer under januari.

Högst är dock alltjämt arbetslösheten på Suðurnes, där 5,7 procent - en nedgång med 0,1 procentenheter - stod utan jobb. I Norðurland eystra var arbetslösheten 3,7 procent (-0,1), i Reykjavíkområdet 3,6 procent (+0,1), i Suðurland 3 procent (+0,1), i Austurland 2,8 procent (+0,1), i Vesturland 2,7 procent (-0,1) och i Norðurland vestra 2,6 procent (-0,1).

Bland kvinnor var arbetslösheten under februari 4,1 procent jämfört med 3,2 procent bland män. Fyra av tio arbetslösa har stått utanför arbetsmarknaden i minst ett halvår.

Bara tre kommuner hade full sysselsättning under februari: Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.