lördag 28 mars 2015

Nya jordskalv vid Hekla - inga tecken på magma i rörelse

Illustration: Veðurstofa Íslands
Fem jordskalv inom loppet av tolv timmar kan vara ett tecken på ökade spänningar i jordskorpan vid Hekla. Det kraftigaste skalvet uppmättes i torsdags kväll till 1,4. Inget tyder dock på att magma skulle vara på väg uppåt i berget. Hekla är dock en av Islands mest oförutsägbara vulkaner eftersom förvarningarna om ett utbrott kan komma så tätt inpå som bara 20 minuter.

Ökad seismisk aktivitet vid Hekla tycks närmast vara på väg att bli en tradition i slutet på mars. För två år sedan höjde myndigheterna tillfälligt beredskapen för ett utbrott efter en mindre skalvserie vid vulkanen. Mönstret upprepade sig även förra året då åtta skalv - ett färre än under 2013 - registrerades runt påsk.

Jordskalven skulle kunna vara årstidsbundna. Det senaste året har det varit lugnt vid Hekla. Samtidigt är vulkanen redo för ett utbrott. Spänningarna har passerat de nivåer som byggdes upp inför det senaste utbrottet år 2000.

Det kraftigaste skalvet hade en magnitud på 1,4 och inträffade 19.46 i torsdags. Ytterligare ett skalv under torsdagskvällen hade sitt epicentrum närmare Árnes. Under fredagsmorgonen noterades skalv med magnituder på 0,5, 0,6 och 0,7 sydväst och nordost om Hekla. Samtliga skalv inträffade på ett djup mellan 10 och 17 kilometer.

I nuläget finns det inga tecken på att jordskalven sker på grund av att magma rör sig uppåt i berget.

Hekla är en av Islands mest fruktade vulkaner eftersom utbrotten kommer närmast utan förvarning. När de jordskalv som förebådar ett nära förestående utbrott - en serie av täta jordskalv som snabbt rör sig uppåt mot ytan i takt med att magman stiger i berget - sätter i gång kan det börja om bara 20 minuter.

När beredskapen tillfälligt höjdes för två år sedan uppmanades besökare att hålla sig borta från Hekla. Den som befinner sig nära toppen har få möjligheter att hinna ned om ett utbrott skulle vara nära förestående. I dag finns informationstavlor vid vulkanen som varnar den som bestiger Hekla för riskerna. Alla uppmanas att ha med sig mobiltelefonen för att kunna kontaktas av myndigheterna vid en evakuering.

Här kan du läsa mer om Hekla.