onsdag 18 mars 2015

Om jakten på fornlämningar vid SiglunesBara sedan 1950 har cirka 15 meter av stranden vid Siglunes utanför Siglufjörður spolats bort. Erosionen tycks dessutom öka i takt. Därför är det viktigt att både skydda kustlinjen och undersöka de fornlämningar som finns i området. Det säger arkeologen Birna Lárusdóttir i en intervju om utgrävningarna på Siglunes. Där har hittats lämningar från tiden strax efter att Island befolkades. Länge var Siglunes ett viktigt fiskeläger. Bland fynden finns bland annat schackpjäser tillverkade av fiskben från kolja under 1200- eller 1300-talet.Ovan kan du se ett reportage om utgrävningar vid Hafnir på Reykjanes ...... från Gúfuskálar på Snæfellsnes ...... från Hrafnseyri i Arnarfjörður ...... och mer om äldre utgrävningar i Hrafnseyri.