onsdag 11 mars 2015

Vill kalla isländsk flicka Alex - riskerar böter

Snart väntar böter på 1 437 isländska kronor om dagen för den familj som vill kalla dottern Alex Emma. Förnamnet Alex är nämligen på Island bara godkänt för pojkar. Det underkänns inte för att det inte kan anpassas till isländsk grammatik eller för att det skulle kunna vara kränkande. I stället vänder sig Mannanafnanefnd mot att det inte finns någon tradition för Alex som flicknamn.

För två år sedan körde Héraðsdómur Reykjavíkur över Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör vilka personnamn som ska tillåtas. I en historisk dom gav rätten den då 15-åriga Blær Bjarkardóttir rätt att heta just så. En lång strid mot isländska myndigheter var över när sedan dåvarande inrikesministern Ögmundur Jónasson valde att inte överklaga beslutet.

En vecka efter dopet vände sig prästen till Blær Bjarkardóttirs mor, Björk Eiðsdóttir. Han medgav då att han glömt att kontrollera om Blær var ett godkänt flicknamn. När han väl kollade namnet visade det sig att det redan var upptaget som pojknamn i mannanafnaskrá, förteckningen över godkända namn.

Mannanafnanefnd argumenterade för att lagen säger att pojkar ska bära pojknamn och flickor ska bära flicknamn. Nämndens tolkning av lagen var alltså att ett namn inte kunde tillåtas för både män och kvinnor.

I rätten lyckades dock Blær Bjarkardóttir och Björk Eiðsdóttir visa att det fanns en tradition för Blær som flicknamn. Inte minst förekom det i ett av Halldór Laxness verk. Rätten ansåg i det här fallet att Blær Bjarkardóttirs rätt till sitt namn gick före namnlagen. Blær blev därmed det första namnet som godkändes för både män och kvinnor.

Sedan dess har ytterligare två namn godkänts åt bägge könen. Auður och Elía har blivit tillåtna även för män trots att de redan tagits upp som kvinnonamn. Som skäl angav Mannanafnanefnd att det fanns hävd för Auður och Elía även som pojknamn.

När nämnden i ett beslut nobbade Alex var det just med motiveringen att det inte finns någon tradition för det som flicknamn på Island. Det var alltså inte att det redan är godkänt som pojknamn som fällde avgörandet. Inte heller befarade Mannanafnanefnd att en kvinnlig bärare skulle lida men av att heta Alex. Och namnet kunde dessutom inlemmas i det isländska böjningssystemet.

I augusti 2013 fick Nanna Þórdís Árnadóttir en dotter. I december samma år sade nämnden nej till att låta flickan bära namnet Alex.

Nanna Þórdís Árnadóttir säger till Vísir att det under tiden blivit självklart att flickan heter Alex Emma. Hon har inte tänkt mycket på att dottern inte haft något godkänt namn. Situationen blev kritisk först när hon nyligen fick ett brev från Þjóðskrá Íslands, den myndighet som sköter folkbokföringen. Om inte dottern senast den 3 april i år har getts ett lagligt namn väntar böter på 1 437 isländska kronor om dagen:
"Hon har tre andra syskon och har kallats Alex Emma hela denna tid. ... Man tycker detta är helt absurt. Jag menar, vad för fasciststat är detta? Hon heter Alex Emma hos oss och jag tänker inte acceptera detta."
Nanna Þórdís Árnadóttir uppger för Vísir att hon tänker undersöka möjligheterna att ta namntvisten till domstol. Där hoppas hon att den isländska namnlagen ska lida ännu ett nederlag.

I alltinget behandlas just nu ett förslag från Ljus framtid som går ut på att Mannanafnanefnd läggs ned. I stället ska ett statsråd få möjlighet att stoppa olämpliga namn, exempelvis namn som skulle kunna kränka andra eller vara negativt för bäraren. Det är dock osannolikt att förslaget får majoritet.

Samtidigt har inrikesminister Ólöf Nordal med anledning av förslaget tagit initiativ till en översyn av namnlagen. Där inbjuds medborgarna komma med synpunkter på både dagens system och förslaget att skrota Mannanafnanefnd.

Här kan du läsa mer om andra namntvister.