torsdag 26 mars 2015

Vulkangas från Bárðarbunga över gränsvärdet i 107 timmar

Satellitbild över södra Island
från den 16 mars. Det nya lavafältet
vid Holuhraun syns tydligt norr
om Vatnajökull.
Foto: ESA
I 107 timmar var föroreningarna från vulkanutbrottet vid Holuhraun över gränsvärdena i Höfn. Trots att det snart har gått en månad sedan utbrottet upphörde kan halterna av giftiga vulkangaser fortfarande nå nivåer som är förenade med akut livsfara. Under gårdagen placerades ny mätutrustning vid Holuhraun för att förstärka bevakningen av området. Platsen kommer att övervakas av polis åtminstone fram till hösten.

Det har snart gått en månad sedan det halvårslånga utbrottet vid Holuhraun upphörde. Jordskalvssvärmen är däremot inte över och är nu inne på sin åttonde månad. Trenden håller dock i sig - skalven blir gradvis färre och svagare.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun var det gasrikaste på Island sedan 1700-talet. Den dagliga produktionen av svaveldioxid var 20 000 till 60 000 ton, vilket kan jämföras med de dagliga utsläppen inom EU på totalt 14 000 ton eller Alcoas aluminiumsmältverk i Reyðarfjörður som släpper ut 16 ton om dygnet, skriver Fréttablaðið.

Värst i befolkade områden var det i Höfn den 26 oktober förra året då 21 000 mikrogram svaveldioxid fanns i varje kubikmeter luft. I Reykjahlíð gjordes toppnoteringen på 5 800 mikrogram den 1 oktober och i Reyðarfjörður på 4 000 mikrogram den 13 september.

Halterna av den giftiga vulkangasen var dock ännu högre vid platsen för utbrottet. Vid Holuhraun uppmättes 130 000 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft och i ett flygplan direkt ovanför kratern 90 000 mikrogram.

Före utbrottet hade på Island inga halter över 200 mikrogram noterats. Vulkangaserna drabbade inte bara Island. På Irland registrerades den 6 september 498 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft - hela 140 mil från Holuhraun. Gränsvärdet för hälsorisker ligger på 350 mikrogram.

I hela 107 timmar låg halten av svaveldioxid över gränsvärdet i Höfn. I Reykjavík var antalet timmar 59 och i Reyðarfjörður 49 timmar, uppger RÚV.

Holuhraun har nu öppnats för besökare, även om det inte är tillåtet att beträda själva lavafältet. Det innebär dock inte att risken för giftiga vulkangaser är över. Holuhraun kan komma att ge ifrån sig gaser i ytterligare några månader.

Polisen kommer därför enligt Morgunblaðið att fortsätta övervaka Holuhraun åtminstone fram till hösten. Som tidigare kommer det att finnas polis på plats dygnet runt. Utöver att hålla uppsikt över besökare så att ingen utan lov beträder de områden som kräver särskilt tillstånd ska de också kunna leda en eventuell evakuering vid ett nytt utbrott. Deras bas blir fjällstugan vid Drekagil.

Veðurstofa Íslands installerade i går ny mätutrustning vid Holuhraun. Det handlar om två nya webbkameror, tre vattenståndsmätare och fem gasmätare. De bidrar till bättre övervakning av området om det skulle behöva evakueras på nytt. Baldur Bergsson, expert på gasmätningar vid Veðurstofa Íslands, säger till RÚV att det är viktigt att alla besökare är medvetna om farorna:
"Vi räknar med att det vid stilla dagar kan samlas gas i sänkor och det kan vara mycket farligt. ... Den kan vara luktfri, till exempel kolmonoxidförgiftning som vi har sett när vi senast åkte upp till kratern och ofta såg här medan utbrottet pågick. Så är det svaveldioxid, denna gas som det känns en stark lukt av. När det går över en viss gräns så känner vi inte längre lukten av den. Först då har det blivit farligt. Så detta är något som vi måste vara bekymrade över."
Vägen till Holuhraun är mycket svårframkomlig. Från Möðrudalur tog det enligt RÚV gruppen från Veðurstofa Íslands sex timmar, vilket betyder att de körde över det snötäckta höglandet i en hastighet av tio kilometer i timmen.

En annan farhåga är att föroreningarna från Holuhraun ska orsaka försurning i vattendrag i samband med vårens snösmältning. Geokemisten Sigurður Reynir Gíslason säger till RÚV att den risken sannolikt minskat. Vinterns alla oväder har präglats av tvära kast mellan höga och låga temperaturer. Därför har det vid milda temperaturer skett viss avsmältning. Därmed har inte snön kunnat samla sig på samma sätt, vilket bör medföra att risken för hög koncentration av föroreningar minskat.

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson skriver i ett blogginlägg att det nu finns fem synliga kalderor vid Bárðarbunga. Han förutspår att värme efter utbrottets slut inte längre kommer att söka sig uppåt i berget. I stället väntar han sig att kalderorna sakta fylls med is och snö.

Förra tisdagen inträffade 24 jordskalv vid Bárðarbunga med högsta magnitud på 1,1. Förra onsdagen var antalet skalv 28 med en topp på 2,0, i torsdags 49 skalv med en topp på 1,2, i fredags 36 skalv med en topp på 1,7, i lördags 11 skalv med en topp på 1,5, i söndags 27 skalv med en topp på 1,5, i måndags 53 skalv med en topp på 1,4, i tisdags 51 skalv med en topp på 1,5 och i går 40 skalv med en topp på 1,8.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Holuhraun.