söndag 1 mars 2015

Vulkanutbrottets slut ger nya risker för gasförgiftning

Satellitbild över Holuhraun
från fredagsmorgonen.
Foto: ESA
Vulkanutbrottet vid Holuhraun är över - men problemen med giftiga vulkangaser är inte förbi. Nu får inte hettan i kratern gaserna att stiga. Därmed ökar risken för hälsofarliga halter av koldioxid och kolmonoxid. Riskerna för gasförgiftning är särskilt stora i dalgångar och andra platser med begränsad luftcirkulation i närheten av Holuhraun.

Efter 180 dagar upphörde i fredags Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun. Den pågående jordskalvssvärmen fortsätter dock. Under lördagen registrerades 65 jordskalv i området. Det kraftigaste hade en magnitud på 1,6.

De senaste månaderna har vulkangaserna från utbrottet inte utgjort någon akut hälsofara. Produktionen av svaveldioxid avtog i takt med att utbrottets intensitet minskade. Men nu när utbrottet är över kan problemen med giftiga vulkangaser öka på nytt.

Produktionen av vulkangaser har nämligen inte upphört vid Holuhraun. Under utbrottet gjorde värmen i kratern att gaserna steg högt och ofta lade sig i fjällhöjd. Nu kommer gaserna att lägga sig närmare ytan. Och det kan dröja både veckor och månader innan halterna vid Holuhraun är nere på nivåer som inte är hälsofarliga.

Elín Björk Jónasdóttir, meteorolog vid Veðurstofa Íslands, säger i Morgunblaðið att sammansättningen av gaser kan förändras nu när utbrottet är över. Vulkangaserna kommer att spridas med vinden. Problemen kan bli större nu än när utbrottet pågick:
"Det är känt utomlands att efter att ett utbrott upphör så ökar andelen koldioxid och kolmonoxid i gasströmmen. De gassorterna är tyngre än syre och faller därför till marken och kan i sänkor i miljön bilda ett slags laguner. ... Människor kan hamna i stora svårigheter om de kör eller går in i en sådan lagun. Då kan de förlora medvetandet och till och med dö av detta. Dessa gassorter är luktlösa och inte synliga med bara ögat och kan dölja sig i stora områden i lavans närhet."
Högre halter av kolmonoxid skulle medföra stora problem. När det gäller svaveldioxid går det att skydda sig med gasmask. Men för att skydda sig mot kolmonoxid behövs syre, rapporterar RÚV.

Utvecklingen vid Bárðarbunga följs nu noggrant. Island betraktas i allmänhet vara på väg in i en period med ökad vulkanisk aktivitet. De vulkaner som finns vid Vatnajökull väntas bli centrum för utbrotten. Kristín Jónsdóttir, avdelningschef vid Veðurstofa Íslands, säger till RÚV att fortsättningen är svår att förutse:
"Det står helt klart att Bárðarbunga har satt igång. Detta är serieaktig aktivitet och en period med ökat aktivitet i Bárðarbunga har börjat, så det är störst sannolikhet att det blir fler utbrott där i kölvattnet. ... En stor del av det vulkaniska systemet ligger under glaciär, så det är stor sannolikhet för att det blir ett utbrott under glaciären med tillhörande nedfall av aska och översvämningar."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.