söndag 5 april 2015

Bara Norge fiskar mer än Island inom EES

Med en totalfångst på nästan 1,4 miljoner ton fiskar Island näst mest inom hela EES-området. Bara Norges fiske är större med fångster på drygt 1,9 miljoner ton. Om Island skulle gå med i EU skulle landet bli unionens i särklass största fiskenation - trots att det också vore medlemslandet med färst invånare. Det visar statistik från Eurostat.

Under 2013 fiskade Island totalt 1 383 638 ton fisk. Inom EES-området är det bara Norge som fiskar mer med en fångst på 1 943 912 ton. Tillsammans svarar Island och Norge för fyra av tio fiskar som dras upp inom EES.

Inte för något annat land är fisket så viktigt som Island. På varje islänning går det drygt 4 ton fisk om året. I Norge är snittfångsten per invånare knappt tiondelen så stor.

Statistiken från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att Island vid ett medlemskap i unionen skulle bli EU:s i särklass största fiskenation. Av dagens medlemsländer är det Spanien som fiskar mest: 882 309 ton under 2013. Därefter följer Danmark med 668 338 ton, Storbritannien med 623 939 ton och Frankrike med 528 732 ton.

Sverige är nummer 13 på listan med 176 689 ton - alltså en åttondel av det isländska fisket.

Fisket inom många EU-länder är också ineffektivt. Bäst på att få betalt för fångsterna är Island, Norge och Danmark. Sämst är Spanien och Nederländerna.

Den isländska fiskeflottan är fyra gånger effektivare än Spanien i botten. Skillnaderna beror på hur effektiv förädlingen av fångsterna är. Isländska trålare som inte landar färsk fisk fryser till exempel fångsterna ombord, vilket borgar för högre priser än fisk som fryses först när den tas i land. Fisket av många ekonomiskt viktiga arter är också MSC-märkt, vilket även det ger högre priser.