lördag 11 april 2015

Dagens bonuscitat

"Det har försökts att få fler tullinspektörer i tjänst. Jag skulle naturligtvis vilja ha många fler, åtminstone ytterligare två. Det är mycket nattliv. Fartyg kommer alla tider på dygnet i regionens alla hamnar - från Vopnafjörður i norr till Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, något kommer till Djúpivogur och så till Höfn i Hornafjörður."

Stefán Bjargmundsson, biträdande tullchef, säger i Fréttablaðið att tullen på östra Island med bara fyra inspektörer och en narkotikahund har små möjligheter att förhindra smuggling.