söndag 26 april 2015

Dagens citat

"Namn är personligt och kan ha en känslomässig betydelse för en människa som ingen annan förstår. Och det är helt i sin ordning. Det rör inte någon annan vad man heter eller vill heta eftersom var och ens rätt att bära ett visst namn är viktigare än samhällets intressen av att neka det. Det är sakens kärna. Och staten kan inte i kraft av annat än maktmissbruk tvinga somliga till att vara något slags fackelbärare för isländskt språk och kultur medan det undantar andra."

Jón Gnarr skriver i Fréttablaðið att den isländska namnlagen bör göras om och att den nämnd som godkänner och underkänner personnamn bör läggas ned - läs mer här.