fredag 3 april 2015

Dagens citat

"Människor tycks inte inse risken. Det är naturligtvis mycket allvarligt om förare i yrkestrafik eller allmänt släpper ut människor på vägen på sådana platser. Ansvaret är förarens om något händer när något sådant görs - inte bara fordonets läge utan också för de passagerare som han släpper ut. Man behöver inse att detta skapar en olycksrisk."

Oddur Árnason, polischef i Suðurland, i Morgunblaðið om att turistbussar ibland stannar mitt på vägen för att släppa ut passagerarna för att fotografera.