lördag 4 april 2015

Dagens citat

"Vi ägnade oss åt målmedvetet idéarbete om allt som gäller samgående eller samarbete mellan dessa kommuner. ... Detta var ett mycket roligt arbete, som säkert kommer att göra nytta för oss. Åtminstone för mer samarbete."

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, kommunchef i Reykhólahreppur, i Reykhólavefurinn om ett möte med företrädare för grannkommunerna Strandabyggð, Kaldrananeshreppur och Dalabyggð, men där kommunalrådet i Árneshreppur fick lämna återbud eftersom vägen var oframkomlig.