onsdag 22 april 2015

EU svarar på Gunnar Bragi Sveinssons brev

Gunnar Bragi Sveinsson har flera gånger beklagat sig över att EU ännu inte reagerat offentligt på hans brev om att Island inte längre ska betraktas som ett kandidatland. Nu har utrikesministern fått en bekräftelse på att unionen tagit emot brevet. Europeiska rådet har godkänt ett svar - men vad det innehåller är ännu inte känt.

I ett brev till EU bad Gunnar Bragi Sveinsson för en dryg månad sedan om att Island inte längre ska betraktas som en kandidat för medlemskap. Islands ansökan om inträde har dock formellt inte återkallats. Trots att regeringen anser sig komma med klara budskap råder det fortfarande viss oenighet om vad brevet faktiskt innebär.

Att regeringen inte vill återuppta förhandlingarna om medlemskap är känt sedan länge. Frågan är om Europeiska rådet alltjämt håller dörren öppen på glänt för Island - om opinionen skulle svänga. Eller om den har tröttnat på såväl den nuvarande som den föregående regeringens hantering av frågan och väljer att betrakta brevet som en önskan om att återkalla ansökan.

I protokollet från gårdagens möte med Europeiska rådet framgår det att Gunnar Bragi Sveinssons brev kommer att besvaras. Vad svaret kommer att innehålla är däremot inte offentligt:
"The Council agreed on a reply by the Minister for Foreign Affairs of Latvia to the Minister for Foreign Affairs of Iceland. The Council, taking note of the Icelandic position, will consider certain further practical adjustments to the EU Council working procedures on the EU accession negotiations."
Om EU kastar Islands ansökan om medlemskap i papperskorgen blir det närmast en julklapp för Gunnar Bragi Sveinsson. Regeringen kan då säga att det var EU som valde att slå igen dörren för gott där Island alltjämt hållit den öppen med någon ynka millimeter.

Här kan du läsa mer om Island och EU.