tisdag 28 april 2015

Gunnar Bragi Sveinsson ser EU-brev som framgång

Ministerrådet kommer att ompröva sina arbetsmetoder. Så lyder svaret från den lettiske utrikesministern Edgars Rinkēvičs på Gunnar Bragi Sveinssons uppmaning till EU om att Island inte längre ska betraktas som ett kandidatland. Vidare skriver han att unionen är mån om fortsatt goda och nära relationer med Island.

I mitten på mars meddelade utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson EU att regeringen inte längre vill att Island ska betraktas som ett kandidatland. Däremot har han inte formellt återkallat ansökan. På hemmaplan hävdade Gunnar Bragi Sveinsson att brevet var en utmärkt lösning på Islands förhållande till EU eftersom det inte var nödvändigt att först diskutera frågan i alltinget eller utrikesnämnden.

Steget innebar också att regeringen definitivt bestämde sig för att svika vallöftet om en folkomröstning i EU-frågan. Det fick oppositionen att reagera starkt - både för det brutna löftet och för att utrikesministern rundade både alltinget och utrikesnämnden.

När Gunnar Bragi Sveinsson förra året lade ett förslag i alltinget om att återkalla Islands ansökan om EU-medlemskap möttes beslutet av de största demonstrationerna sedan finanskraschen. Över 50 000 väljare skrev under en namninsamling med krav på en folkomröstning.

Gunnar Bragi Sveinsson hävdade att oppositionen förra året kidnappade debatten och att det därför var omöjligt att få igenom förslaget. Därför valde han denna gången att inte vända sig till alltinget.

Sanningen är dock sannolikt att regeringen i största möjliga utsträckning vill slippa svekdebatten om den utlovade folkomröstningen. Hittills har ingen minister på ett trovärdigt sätt lyckats förklara varför omröstningen inte ska äga rum. Visserligen har bägge regeringspartierna sagt att det vore svårt att förhandla med EU när inget av dem förespråkar medlemskap, men så var fallet redan när utfästelserna om en folkomröstning gjordes.

Nu försöker ändå oppositionen göra processen så plågsam som möjligt genom att lägga ett förslag om en EU-folkomröstning i september. Det har små chanser att gå igenom, men det kommer gång på gång att tvinga regeringen i försvarsställning.

Edgars Rinkēvičs har nu besvarat Gunnar Bragi Sveinssons brev. Han skriver att ministerrådet har tagit del av det och att brevet innebär att vissa arbetsmetoder kommer att ses över. Exakt vad det innebär för Islands ansökan är oklart. Vidare skriver han att EU alltjämt strävar efter goda och nära relationer med Island:
"We would like to confirm the importance that the EU attaches to relations with Iceland which continues to be an important partner for the EU through its participation in the European Economic Area agreement, its membership of the Schengen area as well as through co-operation on Arctic matters."
Gunnar Bragi Sveinsson säger i Morgunblaðið att svaret från EU var vad han hoppades på. Utrikesministern hade heller inte väntat sig annat än att ministerrådet skulle lyssna på regeringens önskemål. Han räknar med att Island snart kommer att strykas från listan över kandidatländer:
"Jag anser detta vara en bekräftelse på att vi inte längre är ett kandidatland och att vi så småningom kommer att försvinna från dessa listor över kandidatländer. ... Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att saken är avslutad från EU:s sida precis som den faktiskt är från vår sida."
Alltjämt finns alltså möjligheten för EU att kasta Islands ansökan om medlemskap i papperskorgen. I dagsläget ser det dock ut som att Gunnar Bragi Sveinsson själv får ta det steget - om han vill och vågar förverkliga det.

Här kan du läsa mer om Island och EU.