onsdag 1 april 2015

Ingen Ljus framtid för Jón Gnarr

Jón Gnarr är inte medlem i Ljus framtid. Och han sympatiserar inte heller med partiet - trots att han så sent som för två år sedan beskrev Ljus framtid som Bästa partiets politiska gren. Frågan är om uttalandet ska ses som ett avståndstagande från Ljus framtid. Redan vid årsskiftet lämnade grundaren Heiða Kristín Helgadóttir partiet.

När Jón Gnarr i somras lämnade uppdraget som borgmästare i Reykjavík innebar det slutet för Bästa partiet. I den isländska huvudstaden tog Ljus framtid över stafettpinnen. Flera tunga medlemmar tog också steget över till Ljus framtid. Jón Gnarr ställde visserligen inte upp i förra årets kommunalval, men han deltog ändå på ett hörn i kampanjen för att förvissa väljarna om att Ljus framtid skulle gå i Bästa partiets fotspår.

Hur det blev med den saken finns det delade meningar om. I Reykjavík regerar Ljus framtid ihop med Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern. I alltinget sitter partiet i opposition utan att ha haft något avgörande inflytande över politiken.

Ljus framtid grundades av Guðmundur Steingrímsson - avhoppare från både Framstegspartiet och Socialdemokraterna - och Heiða Kristín Helgadóttir. Som kampanjledare och vice ordförande hade hon stort inflytande över Bästa partiet. Samma bekymmersfria attityd till politiken tog hon med sig till Ljus framtid.

På lika stora delar skämt och allvar kallade Jón Gnarr Ljus framtid för Bästa partiets politiska gren. I alltingsvalet våren 2013 återfanns han som femte namn på Ljus framtids valsedel i distriktet norra Reykjavík. Nummer två på listan var Heiða Kristín Helgadóttir, som bara var några få röster från en plats i parlamentet.

Kritiken mot Ljus framtid brukar gå ut på att partiet inte lyckats bli någon enande kraft som i stället för att ta hänsyn till blockpolitiska intressen tar beslut med förnuftet som ledstjärna. Ofta heter det att partiets företrädare tycks upptagna med små hjärtefrågor medan deras inflytande över de politiska riktlinjerna är obefintligt. Och det talas om Ljus framtid som ett parti bland alla andra.

Om Heiða Kristín Helgadóttir övergav Ljus framtid på grund av något missnöje är inte känt. Men det är svårt att tolka vad Jón Gnarr skriver på Facebook som något annat än en misstroendeförklaring mot vad som började som ett syskon till Bästa partiet:
"Ljus framtid är inte Bästa partiet även om somliga i något politiskt syfte hävdar att jag anser det. Jag är inte medlem i något politiskt parti nu så vitt jag vet. Jag är inte medlem i Ljus framtid. Jag sympatiserar inte med något partis politik mer än något annat. Jag är inte heller emot något parti."
Under åren som borgmästare knöt Jón Gnarr kontakter med piratpartier i flera länder. Frågan är om inte det isländska Piratpartiet i dag står hans värderingar närmare än Ljus framtid. Piratpartiet har ett liknande fokus på mänskliga rättigheter och transparens, medan Ljus framtid utvecklats till ett ganska traditionellt liberalt parti.

En av Ljus framtids alltingsledamöter är visserligen Óttarr Proppé, en av Jón Gnarrs bästa vänner. Men det tycks alltså inte räcka.

En som har reagerat på Jón Gnarrs ställningstagande är socialdemokraten Össur Skarphéðinsson. På Facebook skriver alltingsledamoten att det kanske betyder att Jón Gnarr seglar i den ideologiska riktning där han känner sig mest hemma, nämligen Piratpartiet. Och det innebär enligt Össur Skarphéðinsson att han skulle kunna bli Islands nästa statsminister.

Össur Skarphéðinsson skriver att regeringen genom sitt agerande lyckats att ena oppositionen. I dagsläget anser han det närmast uteslutet att Självständighetspartiet och Framstegspartiet på nytt skulle kunna få majoritet i alltinget. Största oppositionspartiet är Piratpartiet - men ledaren Birgitta Jónsdóttir vill inte alls bli statsminister:
"Piraterna har många gånger sagt att de vill färdas längs otrampade stigar, och det kan mycket väl bli aktuellt att hämta en minister utanför alltingsgruppen. Ingen inom räckhåll för Piraterna har mer erfarenhet av att styra landet än den som på framgångsrikt vis har styrt huvudstaden. Om det inte passar honom att kandidera till tinget skulle han närmast bli självvald som erfarenhetsbank utanför tinget för att ta huvudrollen på stora scenen i regeringskansliet. Han kommer säkert inte att lyckas sämre med det än de som styr landet i dag."
Össur Skarphéðinsson hävdar att Jón Gnarr till och med är det mest sannolika namnet som Islands nästa statsminister - om han skulle vara intresserad. Han har tidigare tackat nej till att ställa upp i presidentvalet sommaren 2016.

Här kan du läsa mer om Jón Gnarrs beslut om att inte kandidera i presidentvalet.