onsdag 15 april 2015

Ingen moské i Reykjavík utan bidrag från utlandet

Utan bidrag från utlandet blir det ingen moské i Reykjavík. Däremot tänker inte ordföranden för Félag múslima á Íslandi acceptera att bidragsgivare ställer några villkor för gåvorna. Det kan alltså bli aktuellt att ta emot pengar från Saudiarabien. Det säger Ibrahim Sverrir Agnarsson i Morgunblaðið.

Tidigare i år blev det känt att Saudiarabien vill stödja Félag múslima á Íslandis moskébygge i Reykjavík med 1 miljon dollar. Beskedet kom sedan ambassadören S.I. Alibrahim överlämnat sitt kreditivbrev till president Ólafur Ragnar Grímsson. Ambassadören ska också ha fått tillfälle att titta på tomten på Sógamýri i östra Reykjavík.

Reaktionerna på beskedet skiftade. Församlingens vice ordförande Salmann Tamimi kallade Saudiarabien "fasciststat" och ansåg att det vore otänkbart att ta emot en gåva från ett sådant land. Ordföranden Ibrahim Sverrir Agnarsson tyckte däremot att gåvan skulle kunna accepteras så länge som inte Saudiarabien som motprestation förväntade sig något inflytande över moskén.

Något löfte om bidraget har dock ännu inte förmedlats direkt till Félag múslima á Íslandi. Island betjänas nämligen av Saudiarabiens ambassad i Stockholm. I protest mot utrikesminister Margot Wallströms uttalanden om bristande mänskliga och demokratiska rättigheter i landet lämnade han Sverige. Ännu har församlingen inte fått någon klarhet om utfästelserna.

En tävling har nu utlysts bland arkitekter för att rita moskén på Sógamýri. Kostnaden beräknas till omkring 300 miljoner isländska kronor. Bidraget från Saudiarabien skulle täcka närmare halva byggkostnaden.

Dagur B. Eggertsson, borgmästare i Reykjavík, sade efter uppgifterna om den saudiska gåvan att det var viktigt att Saudiarabiens agerande granskandes. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, tidigare borgmästare och utrikesminister samt nuvarande chef för UN Womens kontor i Turkiet, menade i Morgunblaðið att det vore absurt att ta emot bidrag från Saudiarabien.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ansåg visserligen att en moské i sig inte var något skäl till oro. Hon menade dock att det inte borde finnas några kopplingar till utlandet eftersom det skulle kunna öppna dörren för extrema tolkningar av islam. Genom att enbart finansiera bygget med inhemska medel skulle Félag múslima á Íslandi se till så att radikala krafter inte fick inflytande över församlingen.

Framstegspartiet i Reykjavík har motsatt sig moskébygget. Stundin kunde nyligen berätta att ytterligare en partiföreträdare uttryckt sig rasistiskt. Rafn Einarsson, som kandiderat för partiet till alltinget och sitter i kvartersrådet i Breiðholt, skriver på Facebook att "alla muslimer ska skickas till sina hem i Saudiarabien". Vidare påstår han att inga muslimer går att lita på och att alla muslimer är våldtäktsmän.

Ibrahim Sverrir Agnarsson säger i Morgunblaðið att Framstegspartiets motstånd - som kännetecknats av en rad islamofobiska utspel - tycks gå igen hos Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:
"Vad ska jag säga. För mig är detta alltid samma visa. Tidigare var det: Jag är inte emot en moské bara inte på denna plats. Och nu är det: Jag är inte emot en moské bara inte med dessa pengar. ... Detta är bara ännu en röst som vill förbjuda moskéer på Island."
Utan bidrag från utlandet blir det enligt Ibrahim Sverrir Agnarsson inte någon moské i Reykjavík. Han anser inte att finansieringsfrågan är särskilt märkvärdig utan kallar den "en storm i ett vattenglas". Exempelvis säger han att såväl katolska som rysk-ortodoxa kyrkan tar emot pengar från utlandet.

Den andra muslimska församlingen på Island, Menningarsetur múslima á Íslandi, har enligt Ibrahim Sverrir Agnarsson redan tagit emot en gåva på 1,2 miljoner dollar från bland annat Sverige. Pengarna användes för att köpa Ýmishúsið, där församlingen har en moské, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om det planerade moskébygget.