lördag 4 april 2015

Islands näst längsta kommunnamn kan snart vara historia

En majoritet av invånarna i Skeiða- og Gnúpverjahreppur - kommunen med Islands näst längsta namn - vill att landsbygdskommunen byter namn. I en enkät till medborgarna svarar 56 procent att de vill ha ett annat namn medan 39 procent vill bevara det nuvarande namnet. Kommunledningen får nu enligt ett beslut i uppdrag att ta fram förslag på hur namnbytet ska gå till.

Landsbygdskommunen Skeiða- og Gnúpverjahreppur är en av Islands största sett till ytan. Den sträcker sig från ringvägen i söder till Hofsjökull i norr, och från Hvitá i väster till Þjórsá i öster. Antalet invånare är 516. Kommunkontoret finns i det lilla samhället Árnes.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur bildades efter en folkomröstning 2002. Då röstade en majoritet av invånarna i de dåvarande kommunerna Skeiðahreppur och Gnúpverjahreppur ja till ett samgående. Därmed sade de också ja till landets näst längsta kommunnamn, Skeiða- og Gnúpverjahreppur.

Nu ser det ut som att namnet Skeiða- og Gnúpverjahreppur snart kan vara historia. I en medborgarenkät svarar 56 procent - 111 personer - att de vill se ett namnbyte, medan 39 procent  88 personer - förespråkar att kommunen behåller sitt namn. Övriga svar var ogiltiga. Deltagandet i undersökningen var 48 procent. Kommunen skickade brevet till samtliga 416 invånare som fyllt 18 år.

Kommunfullmäktige beslutade i veckan att ge kommunchefen och kommunalrådet i uppdrag att gå vidare med frågan. Vid nästa möte ska de presentera en plan för hur Skeiða- og Gnúpverjahreppur ska gå vidare med namnbytet.