onsdag 15 april 2015

Kaupþing-toppar tvingas återbetala lån på 923 miljoner

Att lånekostnaderna skenade i samband med finanskraschen var inget skäl för fem Kaupþing-toppar att inte återbetala ett fastighetslån. Inte minst eftersom de genom sina yrkesroller var införstådda med riskerna. Därför dömer nu Héraðsdómur Reykjavíkur fem tidigare Kaupþing-chefer till att betala 923 miljoner isländska kronor plus ränta.

I oktober 2005 lånade Sigurður Einarsson, Ingólfur Helagson, Hreiðar Már Sigurðsson, Steingrímur Páll Kárason och Magnús Guðmundsson - samtliga toppchefer inom Kaupþing - 570 miljoner yen genom sparbanken Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis, Spron. Lånet betalades dock ut i isländska kronor. Pengarna gick till en fastighetsaffär på västra Island. Marken som de köpte var fastigheten Langárfoss á Mýrum.

Fram till finanskraschen 2008 betalade Kaupþing-topparna vid tre tillfällen den årliga räntan. Däremot gjorde de inga amorteringar på lånet. De tog i stället efter bankkrisen ett nytt lån på 729 miljoner isländska kronor för att lösa det första lånet. När Spron sedan kollapsade hamnade lånet först hos Dróma och flyttades senare till Hilda, ett dotterbolag till centralbanken Seðlabanki Íslands.

Lånet löpte ut i december 2013. Med hänvisning till ändrade och oförutsedda förutsättningar ansåg sig de fem bankcheferna inte behöva betala lånet trots att de personligen ansvarade för skulden. Om Kaupþing-topparna skulle behöva betala något skulle det inte vara hela summan.

Det är ett resonemang som Héraðsdómur Reykjavíkur underkänner helt och hållet.

Sigurður Einarsson, Ingólfur Helagson, Hreiðar Már Sigurðsson, Steingrímur Páll Kárason och Magnús Guðmundsson hävdade att en förutsättning för lånet var att fastighetens värde skulle täcka hela eller en stor del av summan. Vidare hade de räknat med att valutakursförändringarna inte skulle vara högre än inflationen. De hade också utgått från att kostnaderna för ett lån i yen skulle vara lägre än för ett lån i isländska kronor.

I stället hade lånebeloppet trefaldigats i samband med kraschen. Samtidigt hade fastighetens värde minskat avsevärt trots stora investeringar från de fem ägarna.

Héraðsdómur Reykjavíkur ansåg att den ekonomiska utvecklingen på Island i sig inte kunde innebära några avgörande villkorsförändringar. Samtliga fem var verksamma på topposter inom finanssektorn. Därför måste de enligt domstolen ha varit införstådda med riskerna i att ta ett lån i yen.

Vidare hävdade de fem tidigare Kaupþing-topparna att det vid liknande fall fanns en tradition där banken tog en del av det ekonomiska ansvaret. Spron hade enligt bankcheferna bättre förutsättningar än de själva att sprida riskerna. Detta skulle ha varit ytterligare ett skäl att minska eller avskriva skulden.

Även detta är ett resonemang som Héraðsdómur Reykjavíkur underkände. Därför ska nu Sigurður Einarsson, Ingólfur Helagson, Hreiðar Már Sigurðsson, Steingrímur Páll Kárason och Magnús Guðmundsson tillsammans betala 923 659 377 isländska kronor samt ränta. Beloppet ska delas på de fem i lika stora delar. De ska också stå för rättegångskostnader på 1 miljon kronor.

Fastigheten Langárfoss á Mýrum ska enligt domstolen användas som en säkerhet i form av en panträtt om de fem Kaupþing-cheferna inte skulle betala skulden.

Sigurður Einarsson, Hreiðar Már Sigurðsson och Magnús Guðmundsson dömdes tidigare i år till fleråriga fängelsestraff för marknadsmissbruk och trolöshet mot huvudman.

Här kan du läsa domen i sin helhet och här mer om den tidigare domen mot tre av Kaupþing-topparna.