onsdag 8 april 2015

Kex Hostel vinner domänstrid mot Hostel B47

Hostel B47 i Reykjavík har inte rätt att använda domännamnet Kexhotel.is. Namnet gör enligt Neytendastofa intrång på konkurrenten Kex Hostels varumärkesskydd. Hostel B47 har inte heller någon annan verksamhet där ordet kex förekommer. Därför är det enligt konsumentmyndigheten uppenbart att Hostel B47 försökt snylta på Kex Hostels varumärke.

Kex Hostel i Reykjavík slog upp dörrarna för första gången under våren 2011. Arbetet påbörjades dock redan under hösten 2010. Då registrerades bland annat verksamheten under namnet Kex Hostel. Företaget köpte också domännamnet Kexhostel.is. Våren 2013 varumärkesskyddades namnet Kex Hostel och två andra namn med koppling till gästhemmet.

Hostel B47 är en annan av nykomlingarna i Reykjavík sedan turistboomen tog fart. Några dagar innan Kex Hostels ansökan om varumärkesskydd skickades valde Hostel B47 att registrera domännamnet Kexhotel.is.

När Kex Hostel fick veta att en konkurrent valt att registrera domännamnet Kex Hotel vände de sig först till ägarna av det rivaliserande företaget med uppmaningen att domännamnet skulle plockas ned. Svaret blev nej. Hostel B47 ansåg sig ha registrerat domännamnet i god tro. Därför tänkte de inte upphöra med att använda Kexhotel.is.

Kex Hostel valde att gå vidare till konsumentmyndigheten Neytendastofa. Den fastslår nu i ett beslut att konkurrenten genom att lägga beslag på ett snarlikt domännamn försökt snylta på Kex Hostels varumärkesskydd.

I brevväxlingen med myndigheten skriver Kex Hostel att varumärket blivit känt både på Island och i utlandet. När konkurrenten registrerade det snarlika domännamnet hade Kex Hostel funnits i två år. Eftersom Hostel B47 konkurrerade om samma gäster rådde det enligt Kex Hostel inget tvivel om att rivalen kände till företaget.

Genom nyttjandet av namnet Kexhotel.is var det uppenbart att Hostel B47:s förhoppning var att kunna locka till sig surfare som hamnat vilse på nätet som gäster. Inte i något annat sammanhang använde Hostel B47 ordet kex i något sammanhang.

Hostel B47 underkände samtliga argument. Några dagar innan Kex Hostel ansökte om varumärkesskydd för namnet vände sig Hostel B47 till Isnic, som har hand om alla domänadresser i landet. Därför hävdade Hostel B47 att det i själva verket var Kex Hostel som snyltade på dem. Vidare skulle registreringen av varumärket vara felaktig eftersom Hostel B47 betraktade Kex Hostels ansökan om varumärkesskydd som ett svar på registreringen av domännamnet Kexhotel.is.

Hostel B47 ansåg att det inte fanns någon risk för att Kexhotel.is skulle förväxlas med Kex Hostel. Alla besökare torde veta skillnaden mellan hotell och vandrarhem - trots att företaget registrerat ett domännamn som talade om ett hotell som i själva verket är just ett vandrarhem.

Neytendastofa ger nu Kex Hostel rätt på samtliga punkter. Hostel B47 får fyra veckor på sig att avregistrera och återlämna domännamnet Kexhotel.is. Annars riskerar företaget böter.

Här kan du läsa beslutet in sin helhet.