måndag 13 april 2015

Kú söker varumärkesskydd - kan bli konkurrent om skyr

Det isländska mejeriet söker internationellt varumärkesskydd för skyr i Sverige. Steget kan innebära att konkurrenter vill utmana MS och Kavlis ställning på marknaden. Kavli förlorade tidigare varumärkesskyddet för ordet skyr, men har överklagat beslutet till Patentbesvärsrätten.

Strax före nyår förlorade Kavli varumärkesskyddet för skyr. Patent- och registreringsverket hänvisade till att det handlade om ett allmänt ord som saknade synonymer. Överklagandet kom från Skånemejerier, ett av de företag som i flera år har sneglat på möjligheterna att lansera skyr i Sverige.

Kavli har överklagat beslutet till Patentbesvärsrätten. Bolagets argumentation är dock närmast pinsamt tunn och stöder sig på påståenden som i bästa fall kan beskrivas som vilseledande och i värsta fall som lögnaktiga. Kavli gör bland annat ogrundade antaganden om hur bolagets lansering av skyr påverkat marknadens kännedom om surmjölksosten.

Efter Kavlis första nederlag har bolagets möjligheter att få behålla varumärkesskyddet försämrats ytterligare. Sedan dess har det framkommit ett antal belägg på att skyr används i gotländska - såväl i dag som under 1900- och 1800-talen. Patent- och registreringsverkets linje - att det handlar om ett allmänt ord - har vunnit ytterligare styrka efter Kavlis första förlust.

Än så länge är Kavli ensamt på marknaden i Sverige. Bolaget har utnyttjat situationen genom att sälja skyr för två till tre gånger priset på Island. I Danmark, där flera bolag konkurrerar om kunderna, ligger priserna däremot på samma nivå som på Island.

Kanske är en förändring på väg. Det lilla isländska mejeriet Kú söker nu om internationellt varumärkesskydd för företagets skyr i Sverige. Ansökan har ännu inte avgjorts av Patent- och registreringsverket.

I Sverige samarbetar Kavli med den isländska mejerijätten Mjólkursamsalan, MS. I Danmark tillverkas skyr inte på licens bara från MS, utan från flera mindre mejerier. Kavlis registrering av skyr som ett varumärke i Sverige gjordes i samråd med MS.

Därmed kan en bitter konflikt från Island nu även få en arena i Sverige. Kú har på hemmaplan dragit MS inför konkurrensmyndigheten Samkeppniseftirlitið för att ha sålt mjölk till överpriser till oberoende mejerier. MS fick först böter på 370 miljoner isländska kronor. Beslutet revs upp men rättsprocessen pågår alltjämt.

Kú fick tveklöst konsumenternas sympatier. Många kunder gjorde en period sitt yttersta för att inte köpa varor från MS utan för att i stället handla av de oberoende mejerierna. I praktiken kan det dock i princip handla om samma sak - en av MS delägare kunde enligt myndigheten på grund av de höga priserna ta över konkurrenten Mjólka.

Om Kús varumärkesskydd går igenom öppnar det dörren för en lansering av skyr i Sverige ihop med en svensk samarbetspartner.

Att både Kavli och MS kämpar för att behålla ensamrätten är naturligt. Försäljningen av skyr utomlands uppgår nu enligt ett pressmeddelande till 40 procent av MS totala omsättning. Mejerijättens samarbetspartner väntas i år sälja skyr för 9 miljarder isländska kronor och har 60 procent av marknaden i de nordiska länderna. MS har också betydligt högre marginaler på utlandsförsäljningen än den inhemska marknaden.

Här kan du läsa mer om Kavlis överklagande.