onsdag 29 april 2015

Minister i blåsväder - hyr av bolag som bjöds med till Kina

Illugi Gunnarsson kan i nästa vecka kallas till alltingets konstitutions- och tillsynsnämnd. De senaste dagarna har det visat sig att kultur- och utbildningsministern inte bara valde ut ett företag han tidigare jobbat för att medverka under en resa till Kina. Illugi Gunnarsson hyr dessutom sin bostad av ett bolag ägt av företagets styrelseordförande.

Efter bankkraschen hösten 2008 tog Illugi Gunnarsson, som då var alltingsledamot för Självständighetspartiet, en paus från politiken. Skälet var att en fond han arbetat för utreddes för eventuell brottslighet. När utredningen lades ned återvände han till alltinget. Efter regeringsskiftet för två år sedan utsågs Illugi Gunnarsson till kultur- och utbildningsminister i den borgerliga koalitionsregeringen.

Under tiden som Illugi Gunnarsson var tjänstledig från alltinget utförde han fram till 2012 uppdrag för Orka Energy, ett isländskt företag som arbetar med utveckling av geotermisk energi i Asien. Illugi Gunnarsson jobbade som rådgivare för Orka Energy i Singapore. Hans jobb var att etablera kontakter med investerare i Sydostasien. I dag samarbetar företaget bland annat med statliga kinesiska Sinopec.

Styrelseordförande för Orka Energy är Haukur Harðarson. Bolaget uppstod ur spillrorna ur Reykjavík Energy Invest, det kommunala energibolaget Orkuveita Reykjavíkurs havererade investeringsprojekt. Orka Energy köpte alla tillgångar från Reykjavík Energy Invest utan att affären utannonserades.

I mars i år reste Illugi Gunnarsson till Kina för att diskutera affärsutbytet mellan länderna. Med på resan fanns företrädare för två isländska företag: den internationella livsmedelsteknikjätten Marel och lilla Orka Energy. Illugi Gunnarsson var på plats när Orka Energy undertecknade ett avtal med kinesiska ledare om fortsatt satsning på utveckling av jordvärme i landet. När ett liknande avtal skrevs under i slutet av 2013 närvarade också kultur- och utbildningsministern.

Efter hemkomsten förnekade Illugi Gunnarsson att Orka Energy hade fått någon specialbehandling. Han fanns inte längre på företagets lönelista och några andra intressekonflikter fanns enligt ministern inte.

Så var dock inte fallet. Sedan Illugi Gunnarsson utsetts till kultur- och utbildningsminister sålde han sin bostad på Ránargata i Reykjavík till OG Capital. Det var tidigare Illugi Gunnarssons bolag, men i dag ägs det av Haukur Harðarson. Skälet till att han sålde bostaden ska ha varit ekonomiska problem. Nu hyr han den i stället av Haukur Harðarsons OG Capital för 230 000 isländska kronor i månaden. Marknadshyran för motsvarande lägenhet är enligt Vísir minst 260 000 kronor.

Själva köpet ska ha inneburit att OG Capital övertog skulder på 55 miljoner isländska kronor, rapporterar Vísir. Taxeringsvärdet var dock enligt Stundin 39 miljoner.

I söndags vände sig Sigríður Hallgrímsdóttir, Illugi Gunnarssons assistent, till public service-bolaget RÚV. Skälet var att ministern ville bli intervjuad med anledning av ett tidigare inslag om korruption. Vad RÚV inte visste var att Stundin vid upprepade tillfällen ställt frågor till Illugi Gunnarsson om turerna kring hans bostad, men ministern hade då ännu inte besvarat dem.

Den som tog emot telefonsamtalet från Sigríður Hallgrímsdóttir var Ragnhildur Thorlacius. När hon förklarade att ministerns önskemål skulle nyhetsvärderas som alla andra tips som inkommer till RÚV ska hon enligt Fréttablaðið i hotfull ton ha fått höra att public service-bolaget lyder under det departement som Illugi Gunnarsson basar över.

Trots att Illugi Gunnarsson tidigare fått frågor om bostadsaffären hade han inte besvarat dem. Ragnhildur Thorlacius säger i Fréttablaðið att det är troligt att ministerns assistent kontaktade RÚV för att han själv skulle kunna bli först med avslöjandet och därmed i någon mån kunna styra rapporteringen.

Skälet till att Illugi Gunnarsson inte berättade om den aktuella kopplingen till Orka Energy ska ha varit att han ansåg den vara en privatsak som inte påverkade honom i jobbet.

I takt med att turerna kring Illugi Gunnarssons samarbete med Orka Energy snurrat allt fortare har oppositionen börjat att ställa allt fler frågor. Bjarni Benediktsson, finansminister och ledare för Självständighetspartiet, har i alltinget försäkrat att han har förtroende för kultur- och utbildningsministern. Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir hade då kritiserat Illugi Gunnarsson för att inte omedelbart lägga fram alla fakta om hans band till Orka Energy.

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, bekräftar för RÚV att oppositionens företrädare i konstitutions- och tillsynsnämnden arbetar för att Illugi Gunnarsson och Orka Energy ska diskuteras vid ett möte i nästa vecka. Nämnden kommer sannolikt att begära fram alla dokument som är relevanta för kopplingarna mellan ministern och företaget. Om frågan anses höra hemma i nämnden kommer även Illugi Gunnarsson att kallas till ett möte för en utfrågning.

En fråga som Illugi Gunnarsson kommer att få besvara är om hans yrkesmässiga och privata kopplingar till Orka Energy på något sätt gynnat företaget. Hans svar kommer tveklöst att bli nej. Men ryktena om korruption har knappast blivit mindre besvärande av att Illugi Gunnarsson först förnekat ytterligare band till företaget och därefter visat sig stå i vad som måste beskrivas som ett beroendeförhållande till Orka Energy.