lördag 11 april 2015

Ny jordskalvssvärm skakar Hekla

Illustration: Veðurstofa Íslands
En ny serie av jordskalv inträffade nära Hekla under torsdagen och fredagen. Det kraftigaste skalvet hade en magnitud på 2,6. Majoriteten av skalven skedde på ett djup av fyra kilometer. Det minskar sannolikheten för att det handlar om skalv med koppling till magmarörelser. I stället är det troligt att orsaken är kontinentalplattornas rörelser.

Det har hunnit gå femton år sedan Hekla senast fick ett utbrott. Sett till spänningarna i vulkanen är den dock redo att eruptera - och har så varit i flera år. Heklas utbrott kommer närmast utan förvarningar. De första säkra tecknen - i form av jordskalv som börjar på stora djup för att snabbt röra sig mot ytan - kan börja så sent som tjugo minuter före själva utbrottet.

Jordskalv i området är sällsynta. Därför följs all seismisk aktivitet vid Hekla med stort intresse. De två senaste åren har mindre jordskalvssvärmar inträffat vid Hekla under slutet av mars. Även i år skedde några mindre skalv på djup som skulle kunna peka på att det handlar om magma som befinner sig i rörelse.

Ännu en mindre jordskalvssvärm ägde rum ungefär en mil söder om Hekla under torsdagskvällen och fredagsmorgonen. Det handlade om totalt tiotalet skalv där det kraftigaste hade en magnitud på 2,6.

Alla skalv utom ett hade sina epicentrum på ett djup av bara fyra kilometer. Det talar emot att det handlar om magmarörelser. Sådana skalv sker i regel på större djup. När magma närmar sig ytan innebär det ofta att ett utbrott inte är långt borta.

Att skalven i stället var grunda tyder på att de kan vara kopplade till kontinentalplattornas rörelser.

Här kan du läsa mer om aktiviteten vid Hekla.