torsdag 2 april 2015

Öppnar parkeringsplatser för besökare till Holuhraun

Illustration: Almannavarnir
En parkeringsplats i nordost vid Svartá och en i sydväst mitt emellan Flæður och Þorvaldshraun. Dit vill myndigheterna slussa alla turister som vill besöka det nya lavafältet vid Holuhraun. Vid Drekagil i norr och Kattbekingur i väster har det inrättats samlingsplatser dit alla besökare måste ta sig om det blir nödvändigt att evakuera området.

Det har nu gått fem veckor sedan Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun upphörde. Sedan dess har det varit lugnt i området. Det finns i dagsläget inga tecken på att ett nytt utbrott skulle vara på väg.

Jordskalvssvärmen är visserligen inte över utan har pågått i sju och en halv månad. Nu handlar det i regel om ett trettiotal skalv om dagen. Den senaste veckans största skalv inträffade i lördags. Det hade en magnitud på 2,4 och hade sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater. Det har snart gått tre månader sedan ett skalv hade en magnitud på 5 eller mer.

Halterna av svaveldioxid i kratern vid Holuhraun är alltjämt så höga att de kan vara förenade med akut livsfara. Vid en mätning i förra veckan noterades 120 000 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft. Det är nivåer som inom loppet av några minuter kan börja slå ut besökare som inte använder gasmask.

För två veckor sedan öppnades området för besökare. Avspärrat blev dock alltjämt området mellan Dyngjujökull - en utlöpare från Vatnajökull - och Holuhraun i söder. Det var heller inte tillåtet att komma närmare det nya lavafältet än 20 meter.

Nu inrättar Almannavarnir enligt ett pressmeddelande två parkeringsplatser och två evakueringsstationer. Syftet är att kunna styra besökarnas rörelser vid Holuhraun så att området går att utrymma snabbt om ett nytt utbrott skulle börja i Bárðarbungas vulkaniska system.

I nordost finns en parkeringsplats längs en onumrerad fjällväg - som går österut från väg F910 - där Skaftá möter Jökulsá á Fjöllum direkt söder om Vaðalda. I sydväst finns en parkeringsplats längs en onumrerad fjällväg mitt emellan Flæður och Þorvaldshraun. Här har den avspärrade zonen minskats för att fjällvägen ska hamna utanför den.

Två evakueringsstationer har också inrättats. I norr finns en samlingsplats vid Drekagil nära Askja. På samma plats är också de poliser som övervakar området stationerade. Den som har tillstånd att komma närmare lavafältet än 20 meter eller röra sig mellan Dyngjujökull och Holuhraun ska visa upp det här. I väster ligger samlingsplatsen vid korsningen mellan F910 och en onumrerad fjällväg inte långt från Kattbekingur.

Här kan du läsa mer om Bárðarbunga.