tisdag 7 april 2015

Piratpartiet avstår i över hälften av alltingets omröstningar

Vid över hälften av omröstningarna i alltinget väljer Piratpartiets ledamöter att lägga ned sina röster. Jón Þór Ólafsson är den som avstår oftast - i hela 66 procent av omröstningarna väljer han att varken säga ja eller nej. Hans förklaring är att han bara vill rösta i de frågor där han kan ta informerade beslut, skriver Morgunblaðið.

De senaste månaderna har Piratpartiet fått ett enormt lyft i opinionen. Partiet ligger hos samtliga opinionsinstitut på siffror över 20 procent och utmanar Självständighetspartiet om positionen som Islands största parti. Samtidigt har Piratpartiet under snart två år i alltinget gjort få politiska avtryck i de beslut som fattas.

Piratpartiets tre ledamöter står dock i särklass på en punkt. Inga andra parlamentariker avstår så ofta från att rösta vid voteringar i alltinget.

Jón Þór Ólafsson lägger enligt Morgunblaðið ned sin röst vid 66 procent av voteringarna. Partikamraterna Helgi Hrafn Gunnarsson avstår vid 54 procent av omröstningarna och Birgitta Jónsdóttir vid 51 procent.

Därmed toppar de tre piraterna listan över de alltingsledamöter som röstar vid färst tillfällen. Nummer fyra är socialdemokraten Valgerður Bjarnadóttir som avstår vid 35 procent av omröstningarna.

Ljus framtid - den andra nykomlingen i parlamentet efter valet våren 2013 - utmärker sig också. Fyra av partiets sex ledamöter finns också på tio i topp. Där finns dessutom ytterligare två socialdemokrater.

Jón Þór Ólafsson säger i Morgunblaðið att han bara röstar i frågor där han kan ta ett informerat beslut. Om han inte har haft möjlighet att sätta sig in i en fråga lägger han i stället ned sin röst. Hans fokus har legat på att medverka i beslut som gäller Piratpartiets hjärtefrågor som rör medborgerliga rättigheter.

Att Jón Þór Ólafsson avstår oftare än sina partikamrater förklarar han med att Birgitta Jónsdóttir och Helgi Hrafn Gunnarsson ibland röstar på samma linje som parlamentariker som de har förtroende för. Ett problem för Piratpartiet är enligt Jón Þór Ólafsson att de bara har tre ledamöter, vilket gör det svårt att hinna sätta sig in i alla frågor.

Jón Þór Ólafsson har tidigare aviserat att han tänker lämna sin plats i alltinget till hösten och återgå till jobbet som asfaltsläggare. Han kommer att ersättas av Ásta Helgadóttir.

Både Birgitta Jónsdóttir och Helgi Hrafn Gunnarsson har tidigare sagt att de inte kommer att kandidera på nytt. Birgitta Jónsdóttir - som tidigare suttit en mandatperiod på ett av Medborgarrörelsens mandat - anser att ingen parlamentariker bör sitta längre än två mandatperioder. Efter den senaste tidens opinionsframgångar har hon dock sagt sig överväga en tredje period för att kunna förmedla sina erfarenheter till Piratpartiets övriga ledamöter.

Här kan du läsa mer om Piratpartiets uppsving i opinionen.