tisdag 14 april 2015

Så positiva är Reykjavíkborna till turister

Pengar och mångfald är det mest positiva med turistboomen i Reykjavík. Mest negativt är belastningen och att de är så många. Framstegspartiets väljare är de som oftast rynkar på näsan åt utländska besökare medan Socialdemokraternas sympatisörer är de som i regel välkomnar turister. Det visar en rapport som tagits fram av Maskína på uppdrag av Ferðamálastofa.

Turister är för den stora majoriteten av islänningar bosatta i Reykjavíkområdet något positivt. Hela 84,5 procent uppger att de är mycket eller ganska positiva till turister. Bara 2,3 procent svarar att de utländska gästerna är något negativt medan 13,1 procent anser att turisterna varken är något bra eller något dåligt.

Män, islänningar i åldern 35 till 54 år, grundskoleutbildade och höginkomsttagare ser i större utsträckning turister som något positivt. Mer skeptiska är kvinnor och högskoleutbildade.

Anmärkningsvärt är att Framstegspartiets anhängare skiljer sig från övriga väljargrupper när det gäller synen på turister. Här är det hela 29,9 procent som antingen är neutralt eller negativt inställda till turister. För Ljus framtid är motsvarande siffra 18,8 procent, Piratpartiet 13,9 procent, Gröna vänstern 13,7 procent, Självständighetspartiet 11,8 procent och Socialdemokraterna 9,3 procent.

Inte heller tycker majoriteten att turisterna i huvudstadsregionen har blivit för många. Hela 70,1 procent svarar att antalet är lagom och 22,2 procent tycker till och med att de är för få. Bara 7,6 procent anser att besökarna är för många.

När det gäller sommarmånaderna ökar dock missnöjet. Under juni, juli och augusti är det 75,5 procent som uppger att det är lagom många turister i den egna stadsdelen. Här svarar 19 procent att turisterna är för många och 5,5 procent att de är för få.

Missnöjet ökar ytterligare när det gäller centrala Reykjavík. Under sommaren tycker 66,1 procent att mängden turister är lagom. Hela 29,7 procent anser dock att de är för många medan bara 4 procent säger att turisterna borde vara fler.

Lokalbefolkningen är till stor del nöjd med hur turisterna beter sig i Reykjavík med omnejd. En av tio hävdar att nedskräpningen i huvudstaden har ökat på grund av turismen, medan två av tio tvärtom anser att turisterna har bidragit till att göra den renare. Nio av tio tycker också att turisterna är ganska eller mycket trevliga - och bara 0,7 procent uppger att turister uppför sig illa när de kommer i kontakt med lokalbefolkningen. Anmärkningsvärt är att personer bosatta i centrala Reykjavík är i särklass mest förtjusta i turisternas attityd.

Bara 0,9 procent svarar att de ofta eller mycket ofta utsätts för störningar av turister vid det egna hemmet. Hela 88,5 procent uppger att det aldrig sker, 7,7 procent att det händer sällan och 2,9 procent att det inträffar ibland att de störs av turister vid bostaden. I centrala Reykjavík finns de som oftast upplever störningar.

På frågan om det positiva överväger det negativa med turismen svarar 75,5 procent ja. Här svarar 18 procent att bägge sidorna väger lika medan 6,9 procent tycker att det negativa väger tyngre än det positiva.

Utbudet av restauranger, kaféer, kultur och nöjen har enligt en klar majoritet ökat tack vare turismen. Butiker har i allmänhet också fått en stadigare grund att stå på. Däremot ställer sig många tveksamma till själva utbudet av butiker. Här svarar 45,5 procent att mångfalden bland butikerna har ökat, 31,2 procent anser att den är oförändrad och 23,1 procent tycker att den minskat. Missnöjet med utvecklingen är större bland personer bosatta i centrala Reykjavík.

Det ökande antalet turister har också gjort det trångt för lokalbefolkningen. Här svarar 63,4 procent att det blivit svårare att få plats på restauranger, 58,4 procent på kaféer och 24,7 procent på badhus.

När invånarna i Reykjavíkområdet får svara på vilka ord de främst förknippar med anstormningen av utländska besökare domineras pluskontot av ord med koppling till intäkter och mångfald. Många nämner också folkliv, glädje, kultur och jobb. På minussidan finns ord med anknytning till belastning på naturen och antalet turister. Där nämns också prisnivåer, souvenirbutiker, hotell, trafik, nedskräpning, girighet, naturpass, fördomar, fylla - och ingenting alls.

Här kan du läsa mer om attityder till den ökande turismen.