tisdag 21 april 2015

Slopar avgift för nybyggen som inte används för turister

Den som bygger nytt i kommunen Hornafjörður befrias från gatuavgiften. Anledningen till att kommunpolitikerna tillfälligt slopar kostnaden är ett stort behov av bostäder. De senaste åren har allt fler fastigheter börjat användas inom turistnäringen. Bristen är enligt fullmäktige så allvarlig att den förhindrar utvecklingen i kommunen.

För den som reser runt Island är Höfn antingen den första eller den sista staden efter eller före färden längs den glesbefolkade sydkusten. Genom århundradena sedan Island befolkades har vulkanutbrott i Vatnajökull, Mýrdalsjökull och Eyjafjallajökull ödelagt hundratals gårdar och förstört alla naturliga hamnar.

Från Höfn, som är centralort i Hornafjörður, är det 35 mil till Hvolsvöllur - det första större samhället i sydväst - och 10 mil till Djúpivogur i öster, det första av östkustens lapptäcke av fiskelägen. Samtidigt finns runt Höfn turistattraktioner som glaciärlagunerna Jökulsárlón och Fjallsárlón, radarstationen Stokksnes och Vatnajökull.

Det geografiska läget har bidragit till att turistnäringen närmast exploderat i regionen under de senaste åren. I Höfn används allt fler fastigheter som gästhem. Runt Hornafjörður omvandlas allt fler bondgårdar till pensionat.

Kommunen välkomnar satsningarna på turism. Men de har samtidigt blivit ett allt större problem. Nästan alla lediga fastigheter försvinner till turistnäringen. För den som vill flytta till Höfn är det nästan omöjligt att hitta en bostad - i synnerhet för den som vill hyra i stället för att köpa. Svårast är det att hitta mindre bostäder.

För att få fart på bostadsbyggandet slopar nu kommunen gatuavgifterna i två års tid. Enligt ett beslut i fullmäktige fungerar rabatten så att den som bygger lämnar en deposition på 100 000 isländska kronor. Den får byggaren tillbaka när bygglovet är utfärdat. Den som bygger måste fortfarande på egen hand betala för anslutning till det kommunala vattenledningsnätet och avloppssystemet.

Rabatten innebär att kommunen tar på sig kostnaderna för att bygga väg fram till bostaden. Hur hög gatuavgiften hade blivit beror på husets storlek. Avgiften för en bostad på 130 kvadratmeter hade i normala fall landat på ungefär 1 miljon isländska kronor.

Den slopade gatuavgiften kommer dock med ett villkor. Den som bygger nytt får under de tre första åren inte använda fastigheten till någon verksamhet som kräver tillstånd. Det betyder att den inte får användas för till exempel övernattningar, matservering eller annat med anknytning till turistnäringen.

Först efter tre år kan ägaren nyttja fastigheten som gästhem eller restaurang. Om ägaren börjar med sådan verksamhet under de tre första åren blir den skyldig att ersätta kommunen för gatuavgiften.

Kommunen har i dagsläget ett antal lediga tomter i Höfn med omnejd. Beslutet om att tillfälligt slopa gatuavgiften fattades av ett enigt fullmäktige.

Här kan du läsa mer om Höfn.