tisdag 7 april 2015

Sparbank lånade ut miljoner till företag utan verksamhet

Från kontoret i Selfoss lånade Sparisjóður Vestmannaeyja ut 100 miljoner isländska kronor till företag som saknade verksamhet. Mängder av utlåning som nu granskas kommer att få skrivas ned med hundratals miljoner. Samtidigt kritiserar kommunen myndigheterna för att sparbanken inte fick mer tid på sig för att hitta en lösning på den akuta ekonomiska situationen.

Efter flera dagar kantade av rykten om en akut brist på eget kapital stod det nyligen klart att sparbanken Sparisjóður Vestmannaeyja går omkull. Verksamheten togs med omedelbar verkan över av Landsbanki. Ägarna kompenserades med 0,15 procent av aktierna i Landsbanki.

Situationen blev kritisk efter en granskning av utlåningen från Sparisjóður Vestmannaeyjas utlåning från kontoret i Selfoss. Utlåningen hade sannolikt övervärderats med närmare 1 miljard isländska kronor. Bland annat hade omkring 100 miljoner lånats ut till företag som inte hade någon eller mycket begränsad verksamhet.

Eftersom företagen inte var aktiva varnade granskningen för att en stor del av utlåningen skulle kunna gå förlorad. Vidare hade enligt RÚV en stor del av utlåningen från kontoret i Selfoss gått till företag som redan var på väg mot konkurs eller som hade så svaga finanser att det bedömdes som osannolikt att de skulle kunna återbetala hela beloppen.

Utlåningen från kontoret i Selfoss kommer att utredas av polis och åklagare eftersom den kan stå i strid med isländsk lag. Chefen för filialen har sedan tidigare fått sparken av bankens ledning. Den tidigare kontorschefen i Selfoss utreds misstänkt för att genom bedrägeri ha lurat till sig närmare 7 miljoner isländska kronor.

Fjármálaeftirlitið, den isländska finansinspektionen, gav Sparisjóður Vestmannaeyja fem dygn att lösa krisen. Efter omvärderingen av utlåningen från Selfoss stod det klart att bankens eget kapital var negativt och låg långt under lagens krav.

Rykten om Sparisjóður Vestmannaeyjas problem fick mängder av kunder att fly banken. Under de två sista affärsdagarna plockade sparare ut totalt 700 miljoner isländska kronor. En stor del av kunderna vände sig i stället till Landsbanki. En av dem var företaget Borgun, som enligt Kjarninn på egen hand flyttade 200 miljoner.

En av storägarna i Sparisjóður Vestmannaeyja var kommunen Vestmannaeyjabær med 10,2 procent. Politikerna i kommunfullmäktige har i ett beslut uppmanat kommunchefen Elliði Vignisson att agera för att en opartisk värdering av sparbankens tillgångar genomförs.

Bakom kravet finns misstankar om att den värdering som gjordes ska ha varit till fördel för Landsbanki. Eftersom Landsbanki kontrolleras nästan helt och hållet av staten skulle alltså banken ha samma intressen som Fjármálaeftirlitið i det här fallet.

Vidare kritiserar kommunfullmäktige att Sparisjóður Vestmannaeyja bara fick fem dagar på sig att lösa situationen och få in nytt eget kapital. Att sparbankens situation var akut ifrågasätter inte kommunpolitikerna, men bankens verksamhet var på riksnivå så begränsad att den inte på något hotade det finansiella systemet. Därför borde den ha fått mer tid för att kunna informera ägarna och för att de skulle kunna agera.

Här kan du läsa mer om Sparisjóður Vestmannaeyja.