måndag 6 april 2015

Vill införa legitimation för att få kalla sig guide på Island

Bara den som har genomgått en isländsk utbildning eller har jobbat i minst tre år ska få rätt att kalla sig guide. Förslaget att legitimera turistguider presenteras i en tvärpolitisk motion undertecknad elva alltingsledamöter. Den som kallar sig guide utan att vara legitimerad ska enligt förslaget kunna straffas.

Ett sätt att kvalitetssäkra minimikunskaper hos en reseledare, att garantera turisternas säkerhet och att trygga ett beteende som inte äventyrar några naturvärden. Det är syftet med förslaget att legitimera guider.

För att bli en på Island legitimerad guide krävs att en person genomgått en utbildning som fått godkännande från Ferðamálastofa. Den som inte är utbildad kan få legitimationen efter att på heltid ha arbetat som guide på Island och efter att ha genomgått ett test.

Förslaget omfattar även utlänningar som guidar på Island. Enligt motionen ska inte heller de få kalla sig guider - eller andra benämningar motsvarande engelskans tourist guide - utan att uppfylla samma krav som ställs på isländska guider.

Legitimeringen innebär att det blir straffbart att kalla sig guide utan att ha fått myndigheternas godkännande. Straffet för att bryta mot detta föreslås dock bli lågt - sannolikt böter - såvida det inte handlar om upprepade brott.

Ferðamálastofa ska enligt förslaget ta hand om både prov och legitimering. Legitimationen kommer inte att bli avgiftsfri.

Bakom förslaget står elva alltingsledamöter med företrädare från Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna och Gröna vänstern.