lördag 18 april 2015

Vulkanutbrott vid Bárðarbunga kostar 550 nya miljoner

Regeringen lägger ytterligare 550 miljoner isländska kronor på kostnader för vulkanutbrottet vid Holuhraun. Pengarna går till de myndigheter som har övervakat eller beforskat utvecklingen i Bárðarbunga. Anslagen ska gå till fortsatt övervakning under turistsäsongen och mer forskning. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Det nästan sex månader långa vulkanutbrottet vid Holuhraun övervakades dygnet runt av polis för att obehöriga inte skulle kunna ta sig fram till området. Ny mätutrustning införskaffades för att kontrollera spridningen av vulkangaser och seismiska rörelser. Anställda vid många myndigheter jobbade i skift för att studera eller följa utvecklingen.

I november öronmärkte regeringen 687 miljoner isländska kronor för de särskilda kostnader som uppkommit i samband med utbrottet. Nu får de inblandade myndigheterna ytterligare 549,5 miljoner. Totalt har regeringen därmed lagt drygt 1,1 miljard på vulkanutbrottet.

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson säger i ett pressmeddelande att pengarna är nödvändiga både för att kunna fortsätta övervakningen och forskningen:
"Det arbete som tillsyns- och beredskapsparter har gjort hittills har varit särskilt framgångsrikt. Även om den största risken tycks vara över är det nödvändigt att fortsätta övervakningen och garantera största möjliga säkerhet i området särskilt under turistsäsongen. Dessutom är det viktigt att utveckla det vetenskapliga arbete som naturkatastrofer som dessa åkallar."
De nya pengarna kommer bland annat att gå till polisens övervakning av området. Polis kommer att finnas på plats åtminstone fram till hösten. I uppgifterna ingår att se till så att ingen utan tillstånd besöker de områden vid Holuhraun som alltjämt är avspärrade. Det blir också polisens uppgift att leda en eventuell evakuering från Holuhraun om ett nytt vulkanutbrott skulle vara på väg.

För att inte äventyra besökarnas säkerhet kommer även mätningarna av giftiga vulkangaser att fortsätta. Mätningar kommer också att göras för att följa utbrottets inverkan på växter och djur.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.