fredag 1 maj 2015

Dagens bonuscitat

"När jag första gången fick tala inför en tom tingssal var det lite påfrestande. Man fick föreställa sig att man talade med någon. Sedan blir detta en vana."

Guðmundur Steingrímsson, ledare för Ljus framtid, i Vísir om att han presenterade partiets förslag om att ambassadörsposter ska utannonseras utan att några andra alltingsledamöter var närvarande i salen.