söndag 31 maj 2015

Dagens bonuscitat

"Naturligtvis var detta en dramatisk motgång. Detta var ett enormt stort bortfall av anhängare. Jag har berättat att Össur Skarphéðinsson talade med mig efter valet och varnade mig för att det skulle kunna hända att partiet inte skulle överleva detta, att jag skulle bli partiets sista ordförande. Jag tror inte att någon i dag skulle komma på tanken att jag skulle bli partiets sista ordförande. Det är en stor framgång."

Árni Páll Árnason, ordförande för Socialdemokraterna, i Eyjan om partiets tillbakagång i alltingsvalet våren 2013.