måndag 18 maj 2015

Dagens citat

"Detta säger mig att detta inte är bara något som uppstår i samband med händelser under mars månad. Som utrikesministerns brevskrivande till EU eller sådant."

Grét­ar Þór Eyþórs­son, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Akureyri, säger i Morgunblaðið att Piratpartiets långvariga uppgång i opinionen inte kan förklaras av enskilda händelser - läs mer här.