torsdag 21 maj 2015

Dagens citat

"Jag anser inte att det är dags att undersöka alltingsledamotens lämplighet. Han har själv sagt att han inte kommer att rösta om förslaget. Alltingsledamöter arbetar allt som oftast med förslag som har inverkan på deras personliga intressen, som om skatter och om uppbyggnad i deras hemområden. För alltingsledamöter gäller ju inte samma lämplighetsregler som för andra tjänstemän inom administrationen."

Einar K. Guðfinnsson, alltingets talman, säger i Fréttablaðið att det inte är aktuellt att utreda om framstegspartisten Páll Jóhann Pálsson är jävig när regeringen lägger ett förslag om makrillfiske som ger honom och hans familj kvoter för mångmiljonbelopp - läs mer här.