torsdag 7 maj 2015

Dagens citat

"Jag tycker att partisystemet i dag inte passar folket. Det vill säga att dessa två inte passar ihop. Vi ser det både till höger och vänster. Socialdemokraterna har sannerligen flyttats ned en division från det som var. Detsamma kan sägas om Gröna vänstern. Självständighetspartiet har dock flyttats ned två divisioner."

Össur Skarphéðinsson, alltingsledamot för Socialdemokraterna, i RÚV om opinionsläget på Island - läs mer här.