lördag 9 maj 2015

En av fyra är kvinna i isländska bolagsstyrelser

I storföretagen blir de kvinnliga styrelseledamöterna allt fler. Men i mindre bolag som inte omfattas av kvoteringslagen ligger andelen kvinnor nästan still. Var fjärde styrelseledamot är nu kvinna. Dessutom är andelen kvinnor som antingen är vd eller styrelseordförande nästan lika hög. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

År 2010 klubbade alltinget ett beslut om könskvotering i styrelser för bolag med minst 50 anställda. Kravet är att det finns minst 40 procent av män och kvinnor i varje styrelse. Om styrelsen bara består av tre personer måste bägge könen vara representerade.

Den sista etappen av beslutet trädde i kraft hösten 2013. Sedan dess har andelen kvinnor ökat kraftigt i storbolagens styrelser - men i de mindre bolagens styrelser är förändringarna små.

I storbolagen är nu var tredje styrelseledamot kvinna. Hos övriga bolag är det bara var fjärde. Eftersom de mindre bolagen utgör 98 procent av aktiebolagen på Island hamnar den totala andelen på 25,5 procent, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2013.

Ökningen skedde förra året alltså bland storbolagen. Som jämförelse var så sent som 2007 bara 12,7 procent av styrelseledamöterna kvinnor. År 1999 - när Hagstofa Íslands började att föra statistik över könsfördelning i bolagsstyrelser - var det bara 9,5 procent som var kvinnor.

Vid årsskiftet hade 21,6 procent av bolagen en kvinnlig vd, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen kvinnliga styrelseordföranden var 23,8 procent.