lördag 23 maj 2015

En av fyra islänningar vill tillåta cannabis

Islänningarna har blivit betydligt positivare till att legalisera cannabis. Nu vill en av fyra att cannabis ska bli tillåtet. Och det är framför allt Piratpartiets väljare som vill häva kriminaliseringen. Bland piratsympatisörerna är nästan varannan för att tillåta cannabis. Det visar en undersökning utförd av MMR.

I dag vill 24,3 procent av islänningarna att det ska vara lagligt att bruka cannabis. När MMR senast ställde samma fråga i en opinionsundersökning, i november 2011, var det bara 12,7 procent som förespråkade en avkriminalisering. Andelen som är positiv till cannabis har alltså dubblerats inom loppet av tre och ett halvt år.

Värt att notera är också att motståndet mot en legalisering har mjuknat något. Då var det 75,2 procent som kraftigt motsatte sig förslaget. I dag har motsvarande siffra sjunkit till 60,2 procent. Samtidigt har andelen som anser att en avkriminalisering är ett ganska dåligt förslag ökat från 12,1 procent till 15,5 procent.

Skillnaderna mellan olika samhällsgrupper är stora. I åldern 18 till 29 år vill hela 42,6 procent se en legalisering. Bland de islänningar som har fyllt 68 år är motsvarande siffra bara 3 procent.

Hela 31,4 procent av männen säger ja till en avkriminalisering. Men bara 16,5 procent av kvinnorna har samma åsikt.

Låginkomsttagare förespråkar i större utsträckning att cannabis ska vara lagligt. Det gör också personer bosatta i Reykjavíkområdet jämfört med personer bosatta på landsbygden.

Även skillnaderna mellan olika väljargrupper är stora. Hela 46,2 procent av Piratpartiets sympatisörer vill se en legalisering. Hos Ljus framtid är siffran 18,6 procent, Självständighetspartiet 15,8 procent, Socialdemokraterna 13,5 procent, Framstegspartiet 11,3 procent och Gröna vänstern 11,2 procent.

Här kan du läsa mer om cannabisopinionen.