onsdag 6 maj 2015

EU räknar fortfarande Island som kandidatland

Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. De utgör tillsammans med Island de länder som knackar på dörren till EU-medlemskap. Så ser det åtminstone ut i EU-kommissionens nya rapport om det ekonomiska läget i unionen. Men enligt utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson har Island inte längre kandidatstatus.

När Gunnar Bragi Sveinsson för snart två månader sedan i ett brev vände sig till EU var syftet att få bort Island från listan över kandidatländer. Utrikesministern återkallade visserligen inte ansökan om medlemskap i unionen, men ville deklarera att regeringen inte hade några som helst planer på att återuppta förhandlingarna om medlemskap eller på att gå med i unionen.

Nyligen besvarades brevet av den lettiske utrikesministern Edgars Rinkēvičs. Det enda konkreta beskedet i svaret var att ministerrådet skulle se över sina arbetsmetoder. Gunnar Bragi Sveinsson betraktade det som en framgång att EU officiellt nu tagit notis om regeringens inställning till unionen.

Gunnar Bragi Sveinssons brev kritiserades av oppositionen för att vara luddigt och otydligt intill gränsen för obegriplighet. Ministerns svar på kritiken var att förtydliga regeringens politik. Så hade enligt Gunnar Bragi Sveinsson också skett.

Ásta Guðrún Helgadóttir, ersättare i alltinget för Piratpartiet, gör en helt annan tolkning av svaret. Hon skriver i Stundin att EU:s reaktion i praktiken är ett långfinger åt Gunnar Bragi Sveinsson och andra småprinsar som vill leka kungar.

Hennes analys går ut på att EU egentligen inte signalerar några förändringar i kölvattnet av Gunnar Bragi Sveinssons brev. Unionen har visserligen tagit del av innehållet, men anser inte att regeringen på det här sättet kan avbryta processen. Där saknas enligt Ásta Guðrún Helgadóttir det mandat som utrikesministern hade haft om han hade vänt sig till alltinget med förslaget och där fått en majoritet med sig.

Responsen från EU understryker enligt Ásta Guðrún Helgadóttir hur undermåligt regeringen hanterat frågan. Hon tror också att ett skäl till att Gunnar Bragi Sveinsson drar sig för att på eget initiativ återkalla ansökan kan vara att det skulle kunna göra Island skadeståndsskyldigt. Som kandidatland har Island mottagit åtskilliga miljoner för olika projekt i anslutning till ansökan.

När EU i går presenterade en rapport om de ekonomiska utsikterna för såväl unionen som kandidatländerna fanns Island fortfarande med. Än så länge har Island alltså inte försvunnit från listan över länder som knackar på dörren för medlemskap.

Gunnar Bragi Sveinsson ser inte det som ett tecken på att unionen inte kommer att ändra Islands status. Han skriver i ett sms till Vísir att det i stället sannolikt handlar om att EU ännu inte hunnit ändra statusen officiellt. En skillnad som utrikesministern noterar är exempelvis att EU tidigare tagit fram liknande rapporter i samråd med isländska myndigheter. Så har inte skett den här gången:
"Island är inte längre ett kandidatland till EU. ... Den aktuella rapporten har varit under bearbetning i några månaders tid, som sagt innan ministerrådets beslut, enligt information från Islands ambassad i Bryssel. Rapporten arbetades till skillnad från tidigare när Island var ett kandidatland fram utan medverkan från isländska myndigheter."
Här kan du läsa mer om Island och EU.