fredag 8 maj 2015

Fyra av tio islänningar har sällskapsdjur i hemmet

I fyra av tio isländska hushåll finns minst ett sällskapsdjur. I särklass vanligaste husdjuren är hundar och katter. Hund är vanligare på landsbygden medan katt förekommer lika ofta både på landet och i Reykjavíkområdet. Pensionärer är den grupp som mest sällan har något sällskapsdjur. Det visar en undersökning utförd av MMR.

I dag har 39 procent av islänningarna ett sällskapsdjur i hemmet. Vanligast är hund som finns i 20 procent av hushållen följd av katt med 18 procent. Därefter är det ett stort hopp till fiskar och fåglar med 4 procent var, gnagare (hamster, marsvin eller kanin) med 2 procent och övriga husdjur med 1 procent.

En klar majoritet - 61 procent - uppger dock att de inte har något husdjur.

Hund är vanligare på landsbygden än i Reykjavíkområdet. På landet är det 23 procent som har hund mot 18 procent i huvudstadsregionen. Fördelningen av katter är däremot jämnt fördelad med 18 procent. Detsamma gäller även övriga husdjur.

De största hundvännerna finns inom Självständighetspartiet. Hela 29 procent av partiets väljare har hund. Katt är vanligast - 20 procent - hos Gröna vänsterns sympatisörer medan övriga djur - 11 procent - oftast finns i hem tillhörande Piratpartiets anhängare.

I Framstegspartiets led är hunden nästan lika populär och finns hos 27 procent av hushållen. Däremot nobbar de katt och övriga djur i betydligt större utsträckning än andra väljargrupper. Bara 9 procent av framstegspartisterna har katt och inte en enda har något annat husdjur.

Husdjur är också vanligast hos Självständighetspartiets väljare. Hela 42 procent har något djur.

Sällskapsdjur är minst populära hos Socialdemokraternas sympatisörer. Hela 71 procent har inget djur alls. Och bara 10 procent äger hund, alltså hälften av den genomsnittliga siffran.

Bland islänningar som har fyllt 68 år är det bara 17 procent som har sällskapsdjur. I åldersgruppen 18 till 29 år återfinns de flesta djurägarna - där är det hela 46 procent som har husdjur.

Inkomstskillnader säger däremot ganska lite om vilka som är djurägare. Djur är nämligen vanligast hos dem som tjänar allra minst och hos dem som tjänar allra mest. I bägge kategorierna är det 43 procent som har sällskapsdjur.