onsdag 13 maj 2015

Geir H. Haarde: Nödlånet till Kaupþing var ett misstag

Nödlånet på 500 miljoner euro till Kaupþing i oktober 2008 var ett misstag. Det säger nu tidigare statsministern Geir H. Haarde i en intervju i Vísir. Men då trodde han att pengarna skulle kunna hjälpa banken att överleva. Beslutet att bevilja lånet togs enligt Geir H. Haarde av Seðlabanki Íslands efter samråd med honom.

Ett av de största återstående frågetecknen från finanskraschen hösten 2008 är centralbanken Seðlabanki Íslands lån på 500 miljoner euro till Kaupþing. Lånet beviljades den 6 oktober - bara några timmar innan Geir H. Haarde i praktiken skulle utlösa ekonomiskt undantagstillstånd genom att ge finansinspektionen Fjármálaeftirlitið befogenhet att gå in och ta över finansbolag och banker.

I en tv-intervju dagen därpå sade dåvarande centralbankschefen Davíð Oddsson att lånet till Kaupþing godkänts av en enig ledning för Seðlabanki Íslands. Som säkerhet för lånet fick centralbanken Kaupþings innehav i den danska banken FIH.

I efterhand har det dykt upp ett antal obesvarade frågor om lånet. Davíð Oddsson har konsekvent hävdat att han förutsåg finanskraschen och att han över ett halvår innan ska ha förstått att de isländska storbankerna inte skulle gå att rädda. Frågan är i så fall varför han beviljade ett lån till en bank som han visste inte skulle överleva.

Innehavet i FIH visade sig inte heller vara den säkra garanti för lånet som det påstods i oktober 2008. Efter en rad turer slutade centralbankens förlust för nödlånet till Kaupþing på 35 miljarder isländska kronor. Nästan hälften av lånebeloppet försvann alltså.

Ett skäl till att frågetecknen hopar sig just kring denna affär är att de möjligen skulle kunna rätas ut. Telefonsamtalet mellan Davíð Oddsson och Geir H. Haarde - där de talade om lånebeslutet - spelades nämligen in av centralbanken. Ingen av parterna har dock velat offentliggöra samtalet.

Seðlabanki Íslands är en självständig institution. Det är alltså enligt lag centralbanken som beslutar om nödlån och inte statsministern.

Davíð Oddsson valde dock i en ledare i Morgunblaðið - där han sedan 2009 är chefredaktör - att lägga skulden för lånet på Geir H. Haarde. Han skriver att lånet till Kaupþing beviljades efter önskemål från regeringen, men att det inte ska ha varit centralbankens vilja som därmed drevs igenom. Även ansvaret för FIH-fiaskot lägger han på andra.

Hreiðar Már Sigurðsson, tidigare vd för Kaupþing, gav i Fréttablaðið en helt annan bild av händelserna. I en artikel hävdade han att centralbanken i själva verket inte alls försäkrat sig om någon säkerhet i samband med lånet på 500 miljoner euro. Centralbanken ska bara ha fört över pengarna till Kaupþing. Affären - inklusive säkerheten i FIH - ska ha hamnat på papper först flera dagar senare.

Davíð Oddsson förnekade dock att det skulle ha varit så det gick till.

En som kommit fram till att Davíð Oddsson inte bär något ansvar för FIH-fiaskot är statsvetarprofessorn Hannes Hólmsteinn Gissurarson. För en tid sedan ombads han av regeringen att undersöka hur utländska parter påverkade finanskraschen.

Valet fick hård kritik eftersom Hannes Hólmsteinn Gissurarson inte bara är gammal vän med Davíð Oddsson. Han har också vid flera tillfällen sagt att den tidigare centralbankschefen inte har någon som helst skuld i finanskraschen. En lång rad debattörer, politiker och forskare ifrågasatte valet eftersom Hannes Hólmsteinn Gissurarson tidigare tagit ställning i ett antal frågor med koppling till bankkollapsen.

Hannes Hólmsteinn Gissurarson presenterade sina slutsatser i Morgunblaðið. Han hade bland annat kommit fram till att ansvaret för FIH-fiaskot skulle läggas på nuvarande centralbankschefen Már Guðmundsson. Vidare hade utförsäljningen av Landsbankis, Glitnirs och Kaupþings utländska tillgångar gjorts för snabbt. Totalt hade detta enligt Hannes Hólmsteinn Gissurarson kostat skattebetalarna 270 miljarder isländska kronor.

Intresset för Hannes Hólmsteinn Gissurarsons historieskrivning visade sig dock vara måttligt. I andra medier noterades kopplingarna mellan statsvetarprofessorn och den tidigare centralbankschefen. Ingen överraskades över slutsatsen att just Davíð Oddsson inte begått några misstag.

Både den tidigare centralbankschefen Jón Sigurðsson och den nuvarande Már Guðmundsson gav sig in i debatten. Bägge sade till Vísir att en centralbankschef visserligen kan ha samråd med regeringen, men ett beslut som nödlånet till Kaupþing tas inte av statsministern utan av Seðlabanki Íslands.

Geir H. Haarde säger nu till Vísir att lånet var ett misstag. Då trodde han dock att pengarna skulle kunna rädda Kaupþing, den storbank som regeringen trodde hade bäst chanser att överleva krisen. Men det formella beslutet om lånet togs av centralbankens ledning:
"Naturligtvis är det möjligt att säga det nu, när man känner till allt som hände, att det var ett misstag att bevilja detta lån. Men det såg mycket bättre ut då och givetvis är det ett misstag när mycket pengar går förlorade. Men det var banken som gav lånet efter samråd med mig."
I intervjun kommenterar Geir H. Haarde också det inspelade telefonsamtalet mellan honom och Davíð Oddsson. Han säger att han av principskäl inte vill offentliggöra det eftersom det spelades in utan hans vetskap.

Här kan du läsa mer om turerna kring nödlånet till Kaupþing.