söndag 17 maj 2015

Höfn vädjar till inrikesminister för att hålla hamnen öppen

Fartyg lastade med gödsel kommer inte in till hamnen i Höfn. Fartyg lastade med grus kan inte lämna hamnen i Höfn. Och hela sommarens makrillfiske äventyras av de ständigt växande sandbankarna vid hamninloppet. Nu har kommunen vänt sig till inrikesminister Ólöf Nordal för att få hjälp med att hålla hamnen öppen.

Grynnslin kallas sandbankarna vid Hornafjarðarós, som ligger precis utanför inloppet till hamnen i Höfn i Hornafjörður på östra Island. Att sand samlas vid inloppet är inget nytt fenomen, men i år är problemen större än tidigare. Bara på fem månader har omkring 200 000 kubikmeter sand samlats vid inloppet.

Djupet vid Grynnslin har i år minskat med två meter. För en ort där fisket utgör näringslivets ryggrad innebär det stora problem. Inte sällan får trålare nu ligga och vänta på flod för att kunna passera Grynnslin. Men djupförhållandena är så osäkra att flera fartyg väljer andra hamnar än Höfn.

Ómar Antonsson, bonde på Horn, är en av dem som drabbats av sandbankarnas expansion. Han säger till RÚV att han inte längre kan sälja grus eftersom det inte finns några fraktfartyg som kommer in i hamnen för att kunna hämta lasterna.

Fartyg med gödsel har valt att angöra andra hamnar än Höfn. Visserligen går det att transportera gods landvägen, men kostnaderna blir betydligt högre.

Mest oroande är situationen ändå för fisket. Om hamnen är obrukbar kommer sommarens makrillfångster att landas någon annanstans. Det skulle innebära både uteblivna intäkter och jobb för kommunen.

Björn Ingi Jónsson, kommunchef i Hornafjörður, diskuterade nyligen problemen med inrikesminister Ólöf Nordal. Hon ska enligt ett mötesprotokoll ha visat förståelse för situationen. Men samtidigt som behoven ökat har staten för avsikt att bara stå för 60 procent av kostnaderna för den sand som behöver pumpas upp vid Grynnslin. Tidigare stod staten för 75 procent och kommunen för resten.

I ett uttalande från kommunfullmäktige beskrivs läget som akut. Utan en fungerande hamn hotas framtiden i hela regionen:
"Denna situation försätter både fisket och andra transporter till och från Hornafjörður på spel. Därför står en hel bygds framtid på spel i denna fråga."
Här kan du läsa mer om problemen vid hamnen i Höfn.