fredag 8 maj 2015

Myndighet bantar bidrag för att hålla hamnen i Höfn öppen

Varje år måste minst 25 000 kubikmeter sand tas upp för att inte inloppet till hamnen i Höfn ska täppas till. Hittills i år har djupet minskat med två meter. Läget är så allvarligt att försäkringsbolagen stoppar båtar från att angöra hamnen. Samtidigt meddelar Vegagerðin att myndigheten bara tänker stå för 60 procent av kostnaderna. Men politikerna i fullmäktige kritiserar både beslutet och tidpunkten för nedskärningarna.

Hamnen i Höfn i Hornafjörður på sydöstra Island är inte bara ortens ryggrad. Som den enda hamnen på en sträcka på 10 mil i öster och 35 mil i väster är den viktig för transporter och för fisket. År 2013 landades i Höfn fångster på drygt 80 000 ton till ett sammanlagt värde av 5,5 miljarder isländska kronor.

Sand som täpper till hamninloppet är ett ständigt problem. Varje år behöver minst 25 000 kubikmeter sand tas upp för att båtarna ska kunna ta sig igenom den grunda passagen till hamnen. Ofta räcker inte det utan när vågorna är högre än 3,5 meter får båtarna inte sällan ligga och invänta tidvattnet.

Hittills har Vegagerðin stått för 75 procent av kostnaderna och kommunen Hornafjörður, där Höfn är centralort, för resten. Nyligen meddelade myndigheten att den bara tänker betala 60 procent av notan. Kommunen får alltså stå för 40 procent i stället för 25 procent.

Beskedet kom som en överraskning för politikerna i kommunfullmäktige. I ett uttalande vänder de sig mot beslutet som gör att kommunen får betala 12,9 miljoner isländska kronor och Vegagerðin 19,5 miljoner. Kommunen hade bara budgeterat för en kostnad på 7 miljoner.

I uttalandet sågas inte bara beslutet i sig. Fullmäktige anser också att det kommer alldeles för sent. I andra halvan av april är budgeten klubbad sedan länge. Visserligen är Vegagerðins agerande inte olagligt, men kommunen tycker att informationen borde kommit så tidigt att den kunde ingå i budgetunderlaget.

Att i år inte plocka upp någon sand från hamninloppet anses vara uteslutet. Både större och mindre båtar har under vintern haft stora problem med inseglingen. De skulle förvärras om sanden fick täppa till inloppets djup ytterligare.

Vid hamnstyrelsens senaste möte framkom att djupet vid sandbankarna direkt utanför inloppet från januari till maj i år minskat med två meter. Båtar som behöver sex meters djup får av sina försäkringsbolag inte längre angöra Höfn. Gränsen har i stället sänkts till fem meter.

Bara i år har omkring 200 000 kubikmeter ny sand samlats vid sandbankarna. Det är ovanligt mycket för årstiden.

Det finns heller ingenting som pekar på att problemen skulle kunna avta. I nuläget är utvecklingen den motsatta. Landhöjningen är betydligt högre i regionen än i andra delar av landet. Den får nämligen en skjuts av att Vatnajökull smälter. När istäckets tyngd minskar höjer sig landet.

Sanden hotar Höfns huvudnäring fisket på flera sätt. Moderna trålare kräver i regel större djup än vad som råder vid inloppet till Höfn. Därför behöver ortens redare antingen specialbeställa båtar vilket betyder högre priser, eller använda äldre fartyg vilket innebär högre kostnader för bland annat bränsle.

Kommunchefen Björn Ingi Jónsson säger till RÚV att vintern har ställt till stora problem. Han efterlyser inte bara pengar för att kunna hålla hamnen öppen, utan också resurser för att kunna studera förändringarna vid hamninloppet:
"I vinter har vindriktningen varit så västlig att matfiskfartygen har stött på grund på sin väg under inseglingen. De mindre fartygen har ibland svårare med detta eftersom de inte kommer emellan vågtopparna."
Kommunen tar nu tillsammans med Vegagerðin in anbud på att pumpa upp sand från hamninloppet. Då handlar det om 50 000 kubikmeter sand på två år som ska tas upp. Anbuden öppnas den 19 maj.

Här kan du läsa mer om problemen för hamnen i Höfn.