måndag 11 maj 2015

Nobbar utbyggd vattenkraft - hotet mot Dynjandi avvärjt

Kommunfullmäktige i Ísafjarðarbær gör som Umhverfisstofnun - och säger nej till en utbyggnad av vattenkraften som kan påverka vattenfallet Dynjandi. Energibolaget Orkubú Vestfjarða tvingas därmed söka andra alternativ än att använda sjön Stóra-Eyjavatn. Beslutet tas både med hänsyn till miljön och turismen.

I flera års tid har Orkubú Vestfjarða undersökt möjligheterna att bygga ut vattenkraftverket Mjólkárvirkjun vid Mjólká. Mest intressant har sjön Stóra-Eyjavatn uppe på heden Gláma varit. Tanken var att slussa vattnet genom en milslång ledning från sjön till kraftverket.

Behovet av elektricitet är stort i regionen under vintermånaderna. Förra vintern tvingades till exempel flera badhus i Västfjordarna hålla stängt eftersom energin inte räckte till. Orkubú Vestfjarða tvingades använda 200 liter olja per invånare i regionen för att inte hushåll och företag skulle drabbas av elavbrott.

Planerna för Stóra-Eyjavatn har dock mött motstånd redan från början. Sjön är den största uppe på hedarna nära vattenfallet Dynjandi. Den är den enskilt viktigaste källan för Dynjandi. Och vattenfallet är i sin tur en av regionens populäraste turistattraktioner.

Med en fallhöjd på 99 meter över sju olika forsar är Dynjandi ett av Islands mest uppskattade vattenfall. Det har varit fridlyst sedan 1980. Det har däremot inte Stóra-Eyjavatn varit. Därför anser Orkubú Vestfjarða att sjön skulle kunna användas för vattenkraft.

Konsekvensen skulle visserligen kunna bli mindre vatten i Dynjandi. Orkubú Vestfjarða har dock spekulerat i att inte mer än 20 procent av vattnet skulle försvinna. Vidare skulle skillnaderna bli störst i samband med vårens och höstens avsmältning då få turister befinner sig i området.

Dessutom har energibolaget sagt sig vara redo att anpassa flödet efter säsong. Under vinterhalvåret har vattenfallet inga besökare eftersom vägen över Dynjandisheiði är oframkomlig. Då är också behovet som störst. Alltså skulle Stóra-Eyjavatn kunna nyttjas mer på vintern än under sommaren.

Umhverfisstofnun motsätter sig dock helt och hållet Orkubú Vestfjarðas planer. I ett förslag skriver miljömyndigheten att Dynjandi bör få flöda fritt och opåverkat. För att säkra detta ska också de vattendrag som befinner sig i samma vattensystem skyddas från mänsklig påverkan. I praktiken innebär detta alltså ett förbud mot att använda Stóra-Eyjavatn för vattenkraft.

Orkubú Vestfjarða svarade genom att hävda att myndigheten inte hade fog för ett så långtgående skydd för området. Om fridlysningen av Dynjandi skulle utvidgas måste det enligt energibolaget ha gjorts nya undersökningar som visar eventuella negativa effekter av att använda Stóra-Eyjavatn för vattenkraft. Några sådana analyser har inte gjorts.

Planerings- och byggnadsnämnden i Ísafjarðarbær kom dock fram till samma slutsats som Umhverfisstofnun. Dynjandi ska skyddas med hänsyn till miljön och turismen. Nämnden avslog därför Orkubú Vestfjarðas önskemål om den ändring av detaljplanen som skulle vara det första steget mot att använda Stóra-Eyjavatn till vattenkraft.

Politikerna i kommunfullmäktige gick på samma linje. Med röstsiffrorna nio mot noll fastslog de i ett beslut att Dynjandis naturliga skönhet inte skulle begränsas genom att begränsa avrinningsområdet.

Att nu såväl Ísafjarðarbær som Umhverfisstofnun går emot Orkubú Vestfjarðas planer betyder att hotet mot Dynjandi är avvärjt åtminstone tillfälligt.

Här kan du läsa mer om Orkubú Vestfjarða och Dynjandi.